Terug
Gepubliceerd op 28/06/2023

2023_DCME_00138 - Vakantie aanbod jeugddienst Merksem zomervakantie 2023 - Organisatie - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 22/06/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00138 - Vakantie aanbod jeugddienst Merksem zomervakantie 2023 - Organisatie - Goedkeuring 2023_DCME_00138 - Vakantie aanbod jeugddienst Merksem zomervakantie 2023 - Organisatie - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 27 oktober 2022 met jaarnummer 75 de 4e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Het activiteitenaanbod tijdens de zomervakantie bestaat uit volgende onderdelen.

Tijdens weekdagen zijn er elke voormiddag (van 10.00 uur tot 12.00 uur) en namiddag (van 14.00 uur tot 16.00 uur) Speelkasteel-activiteiten voor kinderen van 3 tot 11 jaar. De Speelkasteel-activiteiten zijn gratis en zonder inschrijving op voorhand. De inschrijving gebeurt ter plaatse. Speelkasteel gaat door van dinsdag 4 juli 2023 tot en met donderdag 31 augustus 2023.

Op maandagvoormiddagen zijn er geen Speelkasteel-activiteiten. De jobstudenten hebben dan voorbereidingstijd voor het uitwerken van het aanbod. De jobstudenten worden in de voormiddag bijgestaan door één vrijwilliger. In de namiddag door drie vrijwilligers.

Om de diversiteit van het aanbod te verhogen wordt er samengewerkt met jongerencentrum Bouckenborgh, bibliotheek Park, buurtsport en atletiekclub OLSE. Er worden ook externe workshops voorzien.

Ouders dienen volgende gegevens door te geven aan de jeugddienst bij de inschrijving van Speelkasteel:
  • naam- en familienaam kind;
  • gsm nummer ouder(s).

Op zondag 2 juli 2023 verzorgt jeugddienst Merksem een aanbod voor kleuters en kinderen op het openingsfeest van Zomerpark.

Vrijdag 7 juli 2023 is er een activiteitenaanbod voorzien voor kinderen op Merksem Feest en Zingt.

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokaal jeugdbeleid.

Argumentatie

Het vakantieaanbod van jeugddienst Merksem tijdens de zomervakantie 2023 sluit aan bij de doelstellingen uit het jeugdbeleidsplan en het bestuursakkoord. 

Het programma is te raadplegen via www.merksem.be en www.zomerpark.be.

Algemene financiële opmerkingen

De verschillende uitgaven voor bovenstaande activiteiten en de begeleiding door monitoren worden vastgelegd onder budgethouderschap. Boekingsadres voor geraamde uitgaven betreft 2MER010201A00000/5071000000/2300/6141. Bestelbonnen worden opgemaakt onder budgethouderschap.

Hieronder een overzicht van de geraamde uitgaven:

  • aankoop voeding en diversen: 100,00 EUR;
  • externe workshops en activiteiten: 2.600,00 EUR;
  • springkastelen openingsfeest Zomerpark: 1.380,50 EUR; 
  • vrijwilligersvergoeding monitoren: 3.600,00 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0102 - Aandacht voor alle Merksemnaren
2MER010201 - Jongeren krijgen ruimte om zich te ontplooien

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege Merksem keurt het programma van het vakantieaanbod van jeugddienst Merksem tijdens de zomervakantie 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

dienst taak
FI/Budget en Visum/Verzekeringen verzekering afsluiten voor deelnemers en begeleiders voor bovenvermelde activiteiten