Terug
Gepubliceerd op 28/06/2023

2023_DCME_00137 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning Merksemse projecten. Vige Antwerpen, sportvereniging voor blinden en slechtzienden vzw. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 22/06/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00137 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning Merksemse projecten. Vige Antwerpen, sportvereniging voor blinden en slechtzienden vzw. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCME_00137 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning Merksemse projecten. Vige Antwerpen, sportvereniging voor blinden en slechtzienden vzw. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 25 maart 2021 (jaarnummer 20) keurde de districtsraad  het reglement 'Ondersteuning Merksemse projecten' goed.

Op 27 oktober 2022 (jaarnummer 75) keurde de districtsraad de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Vige Antwerpen, sportvereniging voor blinden en slechtzienden vzw diende een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het reglement 'Ondersteuning Merksemse projecten'.

DossierNaam projectAanvragerDatum projectAanvraag
175556Internationaal goalbal- en showdowntornooi Vige AntwerpenVige Antwerpen, sportvereniging voor blinden en slechtzienden vzw28 oktober 20233.000,00 EUR

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie:

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van Vige Antwerpen, sportvereniging voor blinden en slechtzienden vzw voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

De adviescommissie 'ambtelijke voorbereiding' adviseert onderstaande:

NaamKorte omschrijving en advies ambtelijke voorbereidingVoorgestelde ondersteuning
Internationaal goalbal- en showdowntornooi Vige AntwerpenTer gelegenheid van de 60ste verjaardag van Vige Antwerpen, sportvereniging voor blinden en slechtzienden, wordt een internationaal goalbal- en showdowntornooi georganiseerd. Het doel is enerzijds de sportende clubleden de gelegenheid te bieden om op een hoog niveau aan een internationale dagcompetitie deel te nemen. Anderzijds wilt de organisatie, via een gerichte promotiecampagne, de inwoners van Merksem laten kennis maken met g-sport. De organisatie tracht tevens een of meerdere verenigingen in te schakelen in de taken die tijdens het tornooi moeten uitgevoerd worden: catering, begeleiding, omkadering op de sportterreinen.

De ambtelijke voorbereiding adviseert dit project positief. Voor Merksem is het internationaal goalbal- en showdown-tornooi een mogelijkheid om kennis te maken met G-sport (specifiek blinden en slechtzienden) op hoog niveau. De Merksemse verenigingen zullen gecontacteerd worden om mee te werken tijdens het evenement. Voor de organisatie is de combinatie van beide sporten een grote uitdaging, maar ook een experiment omdat deze normaal apart worden georganiseerd.
Gelet op deze factoren is de conclusie dat het project experimenteel en uitzonderlijk is voor district Merksem. De bewoners uit Merksem krijgen de kans om kennis te maken met deze sporttakken, de vereniging zal ook gericht promotie maken naar de inwoners. Er wordt getracht om samen te werken met Merksemse verenigingen tijdens het project.
3.000,00 EUR


Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0103 - Trots op een dynamisch Merksem
2MER010302 - Merksem staat als sportief district op de kaart

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Vige Antwerpen, sportvereniging voor blinden en slechtzienden vzw3.000,00 EUR

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Ondersteuning: Internationaal Goalbal- en showdowntornooi 

VZW Vige Antwerpen, Sportvereniging voor blinden en slechtzienden, Frankrijklei 96/A-4, 2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer: NBE0410709876

IBAN rekening: BE44 8002 0445 3345
3.000,00 EURbudgetplaats: 5071500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2MER010302A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090740
budgetperiode: 2300
4505152923

Bijlagen

  • Begroting_VigeAntwerpen.pdf
  • Fenix_aanvraag_VigeAntwerpen.pdf