Terug
Gepubliceerd op 06/12/2023

Besluitenlijst  districtscollege Merksem

do 22/06/2023 - 10:00 collegezaal

 • 1.

  2023_DCME_00134 - Districtscollege - Notulen 8 juni 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_DCME_00135 - District Merksem - Bestelbonnen goedgekeurd onder budgethouderschap. Periode mei 2023 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 3.

  2023_DCME_00136 - Ondersteuning - District Merksem. Cluysekermis. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023-2025 - Afsprakennota - Goedkeuring

  Afgevoerd
 • 4.

  2023_DCME_00137 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning Merksemse projecten. Vige Antwerpen, sportvereniging voor blinden en slechtzienden vzw. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_DCME_00138 - Vakantie aanbod jeugddienst Merksem zomervakantie 2023 - Organisatie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_DCME_00139 - District Merksem - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_DCME_00140 - District Merksem. Akkerbouwstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd