Terug
Gepubliceerd op 02/03/2023

2023_DCME_00042 - District Merksem. Maand van de Markt - Organisatie 2023 - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 02/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00042 - District Merksem. Maand van de Markt - Organisatie 2023 - Goedkeuring 2023_DCME_00042 - District Merksem. Maand van de Markt - Organisatie 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het doel van de campagne 'Maand van de Markt' is dat tijdens een feestmaand de aantrekkingskracht van de lokale markt vergroot wordt. District Merksem zet mee haar schouders onder levendigere handelskernen en wil de Merksemse consument aanmoedigen om lokaal te kopen.

De districtsraad keurde op 27 oktober 2022 met jaarnummer 75 de 4e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. In het meerjarenplan is budget voorzien voor 'acties middenstand'.

Argumentatie

District Merksem doet mee aan de actie 'Maand van de Markt' en wil de Merksemse consument aanmoedigen om naar de wekelijkse, lokale markt op het Sint-Franciscusplein te komen. In het bestuursakkoord staat dan ook bij punt 53: "Onze wekelijkse markt behoudt haar traditionele locatie: het Sint Franciscusplein en omliggende straten. We bekijken hoe we de samenwerking met lokale winkeliers kunnen uitbouwen om zo de markt te versterken”.

Voor de 'Maand van de Markt' is er een ondersteuningsaanbod van de Provincie Antwerpen dat bestaat uit:

 • Infosessies voor gemeentebesturen en markthandelaren;
 • Mediacampagne;
 • Communicatiepakket voor de deelnemende  gemeentes (promofilmpje, beeld en tekst, drukwerk zoals flyers en affiches);
 • Gratis promomateriaal (posters, wedstrijd invulkaarten, banners);
 • Wedstrijdapp, digitaal platform voor de wedstrijd en bijhorend reglement 'Promotieactie Maand van de Markt april 2023'.

Marktbezoekers kunnen op twee manieren deelnemen aan de wedstrijd:

 1. Via de digitale app (gratis te downloaden): elke marktkramer krijgt hiervoor een unieke QR-code. Per aankoop en per marktkramer kan de deelnemer 1 maal een QR-code scannen. De deelnemers worden opgeslagen in een Excel-bestand waaruit de winnaar kan geselecteerd worden.
 2. Via invulkaart: per aankoop ontvangt de klant een invulkaart van de marktkramer. De volledig ingevulde kaarten worden in de wedstrijdbox in het inzamelpunt op de wekelijkse marktdag gedeponeerd voor 12 uur. Voor wekelijkse markten die in de namiddag plaatsvinden moeten de invulkaarten voor 17.30 uur in de wedstrijdbox in het inzamelpunt gedeponeerd worden. 

District Merksem zorgt voor:

 • Lokale promotie voor de Maand van de markt bij de marktkramers en inwoners (via MXM-magazine, sociale media, LCD-schermen en huiskrantjes van de dienstencentra);
 • De praktische, lokale organisatie voor en tijdens de Maand van de markt: vier dinsdagen zullen wedstrijdurnes klaarstaan, zodat marktbezoekers kunnen deelnemen aan de wedstrijd;
 • De aankoop van lokale prijzen voor de wedstrijd;
 • De organisatie van de prijsuitreiking van de wedstrijd: op de markt van dinsdag 2 mei 2023 (in samenwerking met omliggende lokale handelaars, zoals bijvoorbeeld: juwelier Yolande en Oxfam Wereldwinkel).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 9 van het besluit over de binnengemeentelijke decentralisatie en de delegatie van bevoegdheden, goedgekeurd op 12 mei 2017 (jaarnummer 4463), vermeldt dat de bevoegdheden over lokale markten en foren worden overgedragen aan de districtscolleges.

Algemene financiƫle opmerkingen

De verschillende uitgaven voor bovenstaande activiteiten en de begeleiding door monitoren worden vastgelegd onder budgethouderschap. Boekingsadres voor geraamde uitgaven betreft 2MER010203A00000/5075500000/2300/6141. Bestelbonnen worden opgemaakt onder budgethouderschap.

Hieronder een overzicht van de geraamde uitgaven:

 • aankoop wedstrijdprijzen: bon juwelier Yolande (250,00 EUR), geschenkmanden Oxfam (150,00 EUR) en bon kledingwinkel Carrouche (250,00 EUR).

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0102 - Aandacht voor alle Merksemnaren
2MER010203 - Het district ondersteunt lokale ondernemers

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de organisatie van de 'Maand van de Markt 2023' in Merksem goed.

Artikel 2

Het districtscollege neemt kennis van het 'Reglement Promotieactie Maand van de Markt april 2023'

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.