Terug
Gepubliceerd op 02/03/2023

2023_DCME_00043 - Ondersteuning - District Merksem. vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023 - Afsprakennota 2023 - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 02/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00043 - Ondersteuning - District Merksem. vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023 - Afsprakennota 2023 - Goedkeuring 2023_DCME_00043 - Ondersteuning - District Merksem. vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023 - Afsprakennota 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 27 oktober 2022 met jaarnummer 75 aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Hierbij werd eveneens de toekenning van de nominatieve ondersteuning aan vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, ondernemingsnummer NBE0462789671 voor een bedrag van 135.500,00 EUR, goedgekeurd.

Argumentatie

Deze afsprakennota kadert in de samenwerking tussen het district en de vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem.

District Merksem en vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem staan in voor de uitvoering van het lokaal cultuurbeleid van Merksem, op basis van de actieplannen in de meerjarenplanning. De afsprakennota heeft tot doel het gemeenschappelijk engagement voor de uitvoering van het lokaal cultuurbeleid van de vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem en district Merksem te stimuleren en te versterken. Ook voor 2023 worden verschillende evenementen gepland door district Merksem, cultureel ontmoetingscentrum Merksemdok, Bibliotheek Park, Schouwburg Noord en lokale partners.

Juridische grond

  • De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
  • Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

Met collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0102 - Aandacht voor alle Merksemnaren
2MER010202 - Senioren nemen actief deel aan het districtsleven
9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0103 - Trots op een dynamisch Merksem
2MER010303 - Een breed publiek ontdekt de culturele en historische troeven van Merksem

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota die loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 voor de ondersteuning aan vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, ondernemingsnummer NBE0462789671.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuningsopdracht goed voor in totaal 135.500,00 EUR aan vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, ondernemingsnummer NBE0462789671.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Ondersteuningsopdracht 2023 - luik cultuur

vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem
Nieuwdreef 135
 2170 Merksem

0462 789 671

BE10 4071 1211 4104

120.500,00 EUR

budgetplaats: 5072000000
budgetpositie: 6496433
functiegebied: 2MER010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090739
 budgetperiode: 2300

4505147511

 

Ondersteuningsopdracht 2023 - luik senioren

vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem
Nieuwdreef 135
 2170 Merksem

0462 789 671

BE10 4071 1211 4104

8.000,00 EUR

budgetplaats: 5073000000
budgetpositie: 6496433
functiegebied: 2MER010202A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090959
 budgetperiode: 2300

4505147517

 

Ondersteuningsopdracht 2023 - luik eventcheques

vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem
Nieuwdreef 135
 2170 Merksem

0462 789 671

BE10 4071 1211 4104

7.000,00 EUR

budgetplaats: 5073000000
budgetpositie: 6496433
functiegebied: 2MER010202A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090959
 budgetperiode: 2300

4505147516

 


Bijlagen

  • AFN_ME_vzw_Lokaal_Cultuurbeleid.pdf