Terug
Gepubliceerd op 02/03/2023

2023_DCME_00045 - Dag van de Merksemse Vrijwilliger 4 maart 2023 - Organisatie - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 02/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00045 - Dag van de Merksemse Vrijwilliger 4 maart 2023 - Organisatie - Goedkeuring 2023_DCME_00045 - Dag van de Merksemse Vrijwilliger 4 maart 2023 - Organisatie - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het Merksemse bestuursakkoord vermeldt uitdrukkelijk het belang van de ondersteuning van vrijwilligerswerk. 

Op zaterdag 8 maart 2008 werden de Merksemse vrijwilligers een eerste maal ontvangen in het districtshuis van Merksem. Sindsdien wordt dit ontvangst jaarlijks georganiseerd.

Argumentatie

In 2023 vindt de Week van de Vrijwilliger plaats van 26 februari 2023 tot en met 5 maart 2023. Het districtscollege biedt de Merksemse vrijwilliger een ontvangst aan in zaal De Volkslust op zaterdag 4 maart 2023 van 11 uur tot 14 uur.

Programma:

  • 11 uur: start ontvangst;
  • 11.30 uur: toespraak Luc Bungeneers, districtsburgemeester.

De vrijwilligers worden gecontacteerd via onder andere de bij de adviesraden aangesloten verenigingen, de partners waar het district mee samenwerkt en de wijkcomités. Tijdens deze ontmoeting kunnen het district en de verenigingen onderling informatie uitwisselen.

Alle genodigden ontvangen één jeton voor een pakje friet en 2 jetons voor een drankje in de Volkslust. 

Als geschenk krijgen de vrijwilligers een eventcheque ter waarde van 10,00 EUR, om te ruilen in Schouwburg Noord, MerksemDok of bib Park.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (2017_CBS_04463) werden de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de organisatie en ondersteuning van (eigen) lokale evenementen en feestelijkheden.

Algemene financiƫle opmerkingen

De totale kostprijs voor de organisatie van de ontvangst van de Merksemse vrijwilliger wordt geraamd op 10.000,00 EUR, boekingsadres 2MER010301A00000/5074500000/2300/6141. De individuele bestelbons die worden opgemaakt (huur zaal, dranken, frietkraam, relatiegeschenk,...) overschrijden het bedrag van 5.500,00 EUR (exclusief btw) niet en zullen bijgevolg worden goedgekeurd door de administratief goedkeurder.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0103 - Trots op een dynamisch Merksem
2MER010301 - Samen werken aan een dynamisch Merksem

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het programma voor de dag van de Merksemse vrijwilliger op zaterdag 4 maart 2023 van 11 tot 14 uur in zaal de Volkslust goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.