Terug
Gepubliceerd op 02/03/2023

2023_DCME_00049 - Buitenspeeldag Merksem 2023 - Organisatie - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 02/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00049 - Buitenspeeldag Merksem 2023 - Organisatie - Goedkeuring 2023_DCME_00049 - Buitenspeeldag Merksem 2023 - Organisatie - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 27 oktober 2022 met jaarnummer 75 de 4e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Sinds 2008 organiseert jeugddienst Merksem een Buitenspeeldag. De Buitenspeeldag is het hoogtepunt van een campagne die kinderen en jongeren aanzet om buiten te spelen en te sporten in hun onmiddellijke woonomgeving. Het stimuleert openbare besturen en ouders om kinderen en jongeren buiten te laten spelen en sporten in die onmiddellijke woonomgeving.

Dit hoogtepunt kadert binnen een blijvende oproep om het buiten spelen en sporten aan te moedigen en op een positieve manier aandacht te vragen voor de specifieke noden van kinderen en jongeren in de publieke ruimte.

Argumentatie

Het aanbod van de Buitenspeeldag is divers en richt zich tot kinderen van 2 tot 14 jaar. Het aanbod van de Buitenspeeldag sluit aan bij de doelstellingen uit het meerjarenplan en het bestuursakkoord.

De Buitenspeeldag gaat door op woensdag 19 april 2023 van 13.30 tot 17 uur in het Bouckenborghpark te Merksem. 

Hieronder een opsomming van de activiteiten:

  • kleuterzone met ballenbad, springkasteeltjes en zweefmolen onder begeleiding van Gezinsbond Merksem;
  • een groot aanbod diverse luchtkussens, springkastelen en hindernissenbanen;
  • sportactiviteiten: voetbalwedstrijd onder begeleiding van City Pirates, atletiek initiatie onder begeleiding van OLSE, panna voetbal, taekwondo;
  • muziek: discobar onder begeleiding van Cultureel ontmoetingscentrum MerksemDok;
  • graffiti workshop, knutselactiviteit en skate initiatie onder leiding van jongerencentrum Bouckenborgh;
  • bar en terras van jongerencentrum Bouckenborgh ;
  • EHBO-hulppost;
  • infostand: bemand door deelnemende partners.

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiƫle opmerkingen

De uitgaven voor bovenstaande activiteiten en begeleiding door monitoren worden geraamd op een totaal van 7.500,00 EUR, boekingsadres 2MER010201A00000/5071000000/2300/6141 en zullen worden goedgekeurd door de administratief goedkeurder.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0102 - Aandacht voor alle Merksemnaren
2MER010201 - Jongeren krijgen ruimte om zich te ontplooien

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege Merksem keurt de organisatie van de Buitenspeeldag op woensdag 19 april 2023 van 13.30 tot 17 uur in het Bouckenborghpark in Merksem goed.

Artikel 2

Het districtscollege Merksem keurt het activiteitenaanbod van de Buitenspeeldag goed.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.