Terug
Gepubliceerd op 02/03/2023

2023_DCME_00044 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning infrastructuur. Chiro Bart FV. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 02/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00044 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning infrastructuur. Chiro Bart FV. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCME_00044 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning infrastructuur. Chiro Bart FV. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 27 oktober 2022 (jaarnummer 75) keurde de districtsraad de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Op 23 juni 2022 (jaarnummer 48) keurde de districtsraad het reglement voor infrastructuurondersteuning goed. 

Chiro Bart FV diende een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het reglement voor infrastructuurondersteuning

Via de verenigingendatabank werd dossier 169946 in gediend voor het vernieuwen van het bestaande dak van de ‘clusterlokalen’ zodat de schade van de waterinsijpeling in de lokalen wordt hersteld. Daarnaast worden er nieuwe rookmelders op netstroom voorzien om de oude te vervangen. De huidige TL-verlichting wordt vervangen door LED-TL-Buizen om samen met de isolatie van de daken van deze lokalen een enorme energiewinst te halen.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van Chiro Bart FV voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

De ambtelijke voorbereiding adviseert gunstig voor een bedrag van 15.944,59 EUR.

Berekening Chiro Bart

Dakwerken (Daniel L'eau)22.110,54 EUR
Herstelling plafond (Brico)56,17 EUR
Rookmelders (Elektramat)304,80 EUR
LED - Lampen (Budgetlight)305,89 EUR
Totaal renovatie22.777,40 EUR
70% van totaal volgens reglement artikel 6.115.944,59 EUR


Chiro Bart FV vraagt een voorschot van 30% (4.783,37 EUR) op basis van de ondertekende offerte zodat de werken uitgevoerd kunnen worden. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal participatie en verenigingsleven.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0103 - Trots op een dynamisch Merksem
2MER010301 - Samen werken aan een dynamisch Merksem

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Chiro Bart FV15.944,59 euro

Artikel 2

Het districtscollege keurt goed om een voorschot van 30% (4.783,37 EUR) uit te betalen op basis van de ondertekende offerte. Het restsaldo (11.161,22 EUR) wordt uitbetaald na uitvoering van de werken op basis van de facturen.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Chiro Bart FV
Sint-Bartholomeusstraat 9/A
2170 Merksem
0026930465
BE89 7895 1868 5185
15.944,59 EUR
budgetplaats: 5076500000
budgetpositie: 664500
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300
4505149104

Bijlagen

  • infrastructuursubsidie2023_Dossier_kosten_ChiroBart.pdf
  • Aanvraag_Dossier_169946_ChiroBart (1).pdf