Terug
Gepubliceerd op 27/03/2023

Besluitenlijst  districtscollege Merksem

do 02/03/2023 - 10:00 collegezaal

 • HD 1.

  2023_DCME_00058 - Bestek GAC_2022_02458 (SWOU12246). Wegeniswerken en heraanleg speel- en sportterrein Kastanjeboomplein, Merksem - Gunning - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • 1.

  2023_DCME_00039 - Districtscollege - Notulen 16 februari 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_DCME_00040 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen februari 2023 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 3.

  2023_DCME_00041 - Beleids-en beheerscyclus - Kwartaalrapportering 4/2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 4.

  2023_DCME_00042 - District Merksem. Maand van de Markt - Organisatie 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_DCME_00043 - Ondersteuning - District Merksem. vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023 - Afsprakennota 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_DCME_00044 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning infrastructuur. Chiro Bart FV. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_DCME_00045 - Dag van de Merksemse Vrijwilliger 4 maart 2023 - Organisatie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_DCME_00046 - Viering verdienstelijke leden sportclubs 2022 en viering topsport 2022 - Programma - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2023_DCME_00047 - Ondersteuning - District Merksem. Vzw Jongerencentrum Bouckenborgh. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023 - Afsprakennota 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2023_DCME_00048 - Ondersteuning - District Merksem - vzw Slorarock - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2023_DCME_00049 - Buitenspeeldag Merksem 2023 - Organisatie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2023_DCME_00050 - Ondersteuning - District Merksem - Klimop R.T. Merksem vzw. Organisatie Turngala. Aanpassing nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2023_DCME_00051 - Speelpleinstraat, Gemeentepark. Heraanleg speelterrein. SWOU12248 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2023_DCME_00052 - District Merksem. Duvelshoek - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2023_DCME_00053 - District Merksem. Graanstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2023_DCME_00054 - District Merksem. Korenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2023_DCME_00055 - District Merksem. Molenlei - Proefopstelling. Bijsturing. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2023_DCME_00056 - District Merksem. Van Veerlehofstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2023_DCME_00057 - District Merksem. Volkstuinlei - Verwijderen van voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 1.

  2023_DCME_00058 - Bestek GAC_2022_02458 (SWOU12246). Wegeniswerken en heraanleg speel- en sportterrein Kastanjeboomplein, Merksem - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd