Terug
Gepubliceerd op 12/07/2023

2023_MV_00058 - Mondelinge vraag van raadslid Tristan Faes: Dieren in het Fort

districtsraad Merksem
do 22/06/2023 - 20:00 raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Afwezig

Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
2023_MV_00058 - Mondelinge vraag van raadslid Tristan Faes: Dieren in het Fort 2023_MV_00058 - Mondelinge vraag van raadslid Tristan Faes: Dieren in het Fort

Motivering

Indiener(s)

Tristan Faes

Gericht aan

Luc Bungeneers

Tijdstip van indienen

wo 21/06/2023 - 17:39

Toelichting

Mijnheer de burgemeester, Iets meer dan tien jaar geleden werden de geiten uit het Gemeentepark overgeplaatst naar het Fortje, gezien hun verblijf in het gemeentepark niet meer voldeed.

In het Fort was de aanwezigheid van dieren altijd fijn voor de bezoekers en dan vooral de kinderen.

Ook u zal als schepen van Dierenwelzijn die aanwezigheid enkel maar hebben kunnen toejuichen vermoed ik.De laatste tijd had het fort echter te kampen met veel sterfgevallen bij de dieren.

Veel van de geiten in het fort zijn helaas overleden omdat ze - zo toonde de autopsie - plastiek in hun maag hadden, vermoedelijk afkomstig van chips- of snoepzakken van bezoekers.

Daarop zijn de laatste overlevende dieren begin deze maand overgebracht naar het Nachtegalenpark.


Uiteraard staat dierenwelzijn altijd voorop, maar dat de dieren op deze manier uit het fort verdwijnen is jammer te noemen. Temeer omdat er een 10tal jaar geleden nog gekweekt werd met de geiten.


Vandaar mijn vragen:


- wanneer is er beslist om de dieren over te plaatsen?

- Is er overwogen om een extra afsluiting te plaatsen, zodat de bezoekers de dieren niet meer konden voederen? 

- Is er overwogen om extra controle aan het verblijf in te zetten?


bedankt voor uw antwoorden!

Bespreking

Antwoord

Antwoord districtsburgemeester Luc Bungeneers

Op het groenoverleg van 30 maart werd het autopsieverslag van een dood hert besproken. Op 13 maart had de dierenarts het dier helaas een spuitje moeten geven, de dierenarts was erbij geroepen omdat het hert sterk vermagerd was en moeizaam stapte en de arts kon enkel nog het dier verlossen uit zijn lijden. Uit het autopsieverslag bleek dat de maag vol met plastiek en touw zat. En spijtig genoeg was dat ook de doodsoorzaak bij eerdere overlijdens. 

Bij een vorig overlijden werden sensibiliseringsborden aangebracht maar die hadden dus weinig resultaat. 

Er was al enige tijd een uitdoof bezig van het dierenpark, zoals opgenomen in het beheerplan: er waren nog slecht 3 herten en 1 geit aanwezig. Er werd 30 maart dan ook besloten om na te gaan of er een betere plek voor de dieren kon gevonden worden, zodat ze hun oude dag op een aangenamere manier konden doorbrengen in gezelschap van andere dieren. Verder investeren in het dierenpark was door de uitdoof geen optie, en de vraag is of een extra afsluiting de dierenmishandelaars had tegengehouden om hun gruwelijke spelletjes te spelen met de dieren.  Extra controle 24 op 24, 7 op 7 is helaas onmogelijk. 

Op het groenoverleg van 4 mei bleek dat het Nachtegalenpark bereid was om de dieren over te nemen en is er beslist, na het districtscollege hierover ingelicht te hebben, om dankbaar gebruik van dit aanbod te maken.  Men heeft daar in het verleden geen gelijkaardige doodsoorzaken meegemaakt. Als schepen van dierenwelzijn ben ik dan ook erg gelukkig dat de dieren een beter thuis hebben gekregen.

Het volledig debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via de website.

‚Äč wo 12/07/2023 - 09:48