Terug
Gepubliceerd op 06/12/2023

2023_DRME_00047 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen juli 2023 - Kennisneming

districtsraad Merksem
do 28/09/2023 - 20:00 raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
2023_DRME_00047 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen juli 2023 - Kennisneming 2023_DRME_00047 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen juli 2023 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Met het besluit van 18 oktober 2007 (jaarnummer 1598) besliste de districtsraad dat het districtscollege maandelijks kennis geeft van alle opdrachten van dagelijks bestuur die betrekking hebben op de buitengewone dienst.

Juridische grond

In de artikels 6 en 7 van het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 (jaarnummer 00458) verplicht de gemeenteraad het college om per kwartaal kennis te geven aan de gemeenteraad van alle opdrachten op het investeringsbudget waarvoor het geraamde bedrag (excl. btw) de drempel voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overschrijdt. De gemeenteraad beslist om aan de districtsraden te suggereren dat zij een gelijkaardige kennisgevingsplicht per kwartaal voorzien van districtscollege aan districtsraad, naar analogie met de kennisgevingsplicht van college aan gemeenteraad.

Volgens artikel 134 §1 1° van het Decreet Lokaal Bestuur kan de gemeenteraad de bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover hij beschikt en die hij nader bepaalt, overdragen aan de districtsraden.

Volgens artikel 134 §2 1° van het Decreet Lokaal Bestuur kan het college de bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover het beschikt en die het nader bepaalt, overdragen aan de districtscolleges.

Regelgeving: bevoegdheid

De artikelen 41 en 56 van het Decreet lokaal bestuur bepalen de bevoegdheidsverdeling tussen gemeenteraad en college, onder meer inzake overheidsopdrachten.

Argumentatie

In de maand juli 2023 nam het districtscollege een aantal beslissingen die voldoen aan de voorwaarden om ter kennisgeving voorgelegd te worden aan de districtsraad.

Besluit

De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de volgende maandtabel van districtscollegebeslissingen over opdrachten investeringsbudget juli 2023:
 
Omschrijving Raming Bestelbonnummer Budgetplaats Goedgekeurd besluit
Wegeniswerken - heraanleg parking Duvelshoek en Eugeen Meeusstraat
Verbruggen BV
152.570,82 EUR40055580475072500000Zitting 6 juli 2023
Jaarnummer149
Correctiebestelling wegeniswerken Rodeloopstraat
Verbruggen BV
46.643,87 EUR41050651435072500000Zitting 6 juli 2023
Jaarnummer153
Aanleggen vlonderpad en grondwerken in de uitbreiding Bouckenborghpark
Regionaal Landschap de Voorkempen
81.225,49 EUR40055604905074000000Zitting 20 juli 2023
Jaarnummer 160

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.