Terug
Gepubliceerd op 06/12/2023

2023_MV_00077 - Mondelinge vraag van raadslid Bavo De Mol: Fietspad

districtsraad Merksem
do 28/09/2023 - 20:00 raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
2023_MV_00077 - Mondelinge vraag van raadslid Bavo De Mol: Fietspad 2023_MV_00077 - Mondelinge vraag van raadslid Bavo De Mol: Fietspad

Motivering

Indiener(s)

Bavo De Mol

Gericht aan

Dominique Kums

Tijdstip van indienen

wo 27/09/2023 - 21:42

Toelichting

Geachte schepen,

In 2020 stelde ik voor om de fietsersbrug te vernoemen naar de overleden Merksemse wielervedet Frans Van Looy. Uw voorganger antwoordde daarop dat de fietsersbrug al een naam had, maar dat er wel een mogelijkheid bestond om het toekomstige fietspad achter de volkstuinen naar Van Looy te vernoemen en dat hij dit graag gerealiseerd zou zien. Dat fietspad loopt namelijk langs de Boerenschuur, de familiewoning van Van Looy, en is vlakbij de Tuinwijk, de wijk waar - als we Paul Hughes lied mogen geloven - destijds op elke deur en raam te lezen stond: “Frans is de beste op de weg en wielerbaan.” 

Nu dat dit fietspad er effectief ligt, had ik graag willen vragen of dat dit nog steeds te voorkeurspiste is en of er door u of door anderen al stappen genomen zijn om dit nieuwe fietspad effectief naar Frans Van Looy te vernoemen.

Bespreking

Antwoord

Antwoord districtsschepen Dominique Kums: 

Een eerste stap werd reeds gezet in deze districtsraad op 24 maart 2022. Toen werd het advies voor de reservelijst voor nieuwe straatnamen in Merksem goedgekeurd. Op de lijst met 9 namen staat ook de naam van Frans Van Looy.

Ondertussen is de administratie in het kader van het project trage wegen bezig aan een nota waar een aantal paden, fietspaden en trage wegen in Merksem die nog geen naam hebben in kaart worden gebracht, inclusief het fietspad waarover u spreekt.

Deze nota wordt eerstdaags op het districtscollege verwacht, zodat er vanuit een globale visie over de naamgeving voor deze paden kan geadviseerd worden aan de stad. Het spreekt voor zich dat we hierbij de reservelijst voor nieuwe straatnamen niet uit het oog verliezen.

Ik hoop u hiermee gerustgesteld te hebben dat we Frans Van Looy niet vergeten zijn.

‚Äč wo 11/10/2023 - 11:58