Terug
Gepubliceerd op 30/03/2023

2023_DCME_00075 - Ondersteuningsproduct - District Merksem - Buurtmakers - Ondersteuning Operatie Proper - Deelnemende scholen en jeugdverenigingen - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 30/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00075 - Ondersteuningsproduct - District Merksem - Buurtmakers - Ondersteuning Operatie Proper - Deelnemende scholen en jeugdverenigingen - Goedkeuring 2023_DCME_00075 - Ondersteuningsproduct - District Merksem - Buurtmakers - Ondersteuning Operatie Proper - Deelnemende scholen en jeugdverenigingen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op basis van ondersteuningsreglement voor Buurtmakers Operatie Proper goedgekeurd op de districtsraad van 27 januari 2022 (jaarnummer 5) werden onderstaande dossiers ingediend:

DossierNaam actieAanvragerLooptijd actieAanvraag
012023Operatie Proper Sint-Ludgardis Vrije Basisschool Sint-Ludgardis 
(Sint-Lutgardisschool Merksem VZW)
6 oktober 2022 -  30 juni 2023725,00 EUR
022023Operatie Proper Sint- Eduardus LagerVrije Basisschool Sint-Eduardus (Organisatie Broeders van Liefde VZW)
1 september 2022 - 30 juni 2023900,00 EUR
032023Operatie Proper LucernacollegeVrije Nederlandstalige school Lucerna College (Inrichtende macht Lucerna VZW)24 oktober 2022 - 30 juni 2023775,00 EUR
042023Buurtpoets het Laerhof GO! Basisschool Het Laerhof Merksem (Go! Scholengroep Antwerpen)18 oktober 2022 - 30 juni 2023825,00 EUR
052023 Groenendaal Operatie ProperVrije Lagere School Groenendaal ((Katholiek onderwijs bisdom Antwerpen Noordkant)24 oktober 2022 - 30 juni 2023675,00 EUR
062023Chiro SloratokelsChiro Sloratokels31 oktober 2022 - 30 juni 2023775,00 EUR
072023Operatie Proper Chiro TOMSAMChiro Tom SAM FV4 september 2022 - 30 juni 2023775,00 EUR
082023Chiro Bart operatie properChiro Bart Merksem FV25 oktober 2022 - 30 juni 2023850,00 EUR
092023Operatie proper - DivoraChiro Divora FV30 september 2022 - 30 juni 2023700,00 EUR
102023Operatie proper - St Jozef jongensChiro Sint Jozef Jongens FV30 oktober 2022 - 30 juni 2023800,00 EUR
112023Operatie Proper - Scouts 24Scouts en gidsen Vlaanderen 24ste St Frans FV27 oktober 2022 - 30 juni 2023775,00 EUR
122023Scouts 4de Sint-JorisScouts en gidsen Vlaanderen 4 Sint Joris FV9 oktober 2022 - 30 juni 2023775,00 EUR
132023Operatie proper - Jin Leo 3838 Jin Leo FV31 oktober 2022 - 30 juni 2023800,00 EUR

 

Argumentatie

Het districtscollege volgt het advies en de motivering van de ambtelijke voorbereiding. Ten laatste op 16 juli 2023 wordt de rapportering over alle actiepunten via de online module van Mooimakers ingediend.

Volgende deelnemers aan Operatie Proper kregen een gunstig advies van de ambtelijke voorbereiding en worden ter goedkeuring voorgelegd aan het districtscollege:

naam korte omschrijving voorgestelde ondersteuning
Operatie Proper Sint-Ludgardis
De school gaat de strijd aan tegen afval en zwerfvuil, niet enkel door opruimacties in en rond de school maar ook door duurzame gedragswijzigingen aan te leren aan de kinderen.725,00 EUR
Operatie Proper Sint- Eduardus Lager
De school gaat de strijd aan tegen afval en zwerfvuil, niet enkel door opruimacties in en rond de school maar ook door duurzame gedragswijzigingen aan te leren aan de kinderen.
900,00 EUR
Operatie Proper Lucernacollege
De school gaat de strijd aan tegen afval en zwerfvuil, niet enkel door opruimacties in en rond de school maar ook door duurzame gedragswijzigingen aan te leren aan de kinderen.
775,00 EUR
Buurtpoets het Laerhof
De school gaat de strijd aan tegen afval en zwerfvuil, niet enkel door opruimacties in en rond de school maar ook door duurzame gedragswijzigingen aan te leren aan de kinderen.
825,00 EUR
Groenendaal Operatie Proper
De school gaat de strijd aan tegen afval en zwerfvuil, niet enkel door opruimacties in en rond de school maar ook door duurzame gedragswijzigingen aan te leren aan de kinderen.
675,00 EUR
Chiro Sloratokels
De jeugdbeweging gaat de strijd aan tegen afval en zwerfvuil, niet enkel door opruimacties op en rond het terrein maar ook door duurzame gedragswijzigingen aan te leren aan de kinderen en de jongeren. 775,00 EUR
Operatie Proper Chiro TOMSAM
De jeugdbeweging gaat de strijd aan tegen afval en zwerfvuil, niet enkel door opruimacties op en rond het terrein maar ook door duurzame gedragswijzigingen aan te leren aan de kinderen en de jongeren.
775,00 EUR
Chiro Bart operatie proper

De jeugdbeweging gaat de strijd aan tegen afval en zwerfvuil, niet enkel door opruimacties op en rond het terrein maar ook door duurzame gedragswijzigingen aan te leren aan de kinderen en de jongeren. 

850,00 EUR
Operatie proper - Divora
De jeugdbeweging gaat de strijd aan tegen afval en zwerfvuil, niet enkel door opruimacties op en rond het terrein maar ook door duurzame gedragswijzigingen aan te leren aan de kinderen en de jongeren.
700,00 EUR
Operatie proper - St Jozef jongens
De jeugdbeweging gaat de strijd aan tegen afval en zwerfvuil, niet enkel door opruimacties op en rond het terrein maar ook door duurzame gedragswijzigingen aan te leren aan de kinderen en de jongeren.
800,00 EUR
Operatie Proper - Scouts 24
De jeugdbeweging gaat de strijd aan tegen afval en zwerfvuil, niet enkel door opruimacties op en rond het terrein maar ook door duurzame gedragswijzigingen aan te leren aan de kinderen en de jongeren.
775,00 EUR
Scouts 4de Sint-Joris
De jeugdbeweging gaat de strijd aan tegen afval en zwerfvuil, niet enkel door opruimacties op en rond het terrein maar ook door duurzame gedragswijzigingen aan te leren aan de kinderen en de jongeren.
775,00 EUR
Operatie proper - Jin Leo 38 De jeugdbeweging gaat de strijd aan tegen afval en zwerfvuil, niet enkel door opruimacties op en rond het terrein maar ook door duurzame gedragswijzigingen aan te leren aan de kinderen en de jongeren.
800,00 EUR

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983).
Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (2017_CBS_04463) werden de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal participatie en verenigingsleven.

Algemene financiƫle opmerkingen

De totale uitgave voor operatie Proper bedragen 10.150,00 EUR. 

De ontvangsten in het kader van dit reglement bedragen 13.400,00 EUR en bestaan uit een terugbetaling van de verleende ondersteuning (10.150,00 EUR) en een bonus voor het district van 250,00 EUR per afgewerkt actieplan (3.250,00 EUR).

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0103 - Trots op een dynamisch Merksem
2MER010301 - Samen werken aan een dynamisch Merksem

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van volgende ondersteuningen goed aan:

AanvragerBedrag
Vrije Basisschool Sint-Ludgardis (Sint-Lutgardisschool Merksem VZW)725,00 EUR
Vrije Basisschool SInt-Eduardus (Organisatie Broeders van Liefde VZW)900,00 EUR
Vrije Nederlandstalige school Lucerna College (Inrichtende macht Lucerna VZW)775,00 EUR
GO! Basisschool Het Laerhof (Go! Scholengroep Antwerpen)825,00 EUR
Vrije Lagere School Groenendaal (Katholiek onderwijs bisdom Antwerpen Noordkant)675,00 EUR
Chiro Sloratokels775,00 EUR
Chiro Tom Sam FV775,00 EUR
Chiro Bart Merksem FV
850,00 EUR
Chiro Divora FV700,00 EUR
Chiro Sint Jozef Jongens FV800,00 EUR
Scouts en gidsen Vlaanderen 24ste St Frans FV775,00 EUR
Scouts en gidsen Vlaanderen 4 Sint Joris FV775,00 EUR
38 Jin Leo FV800,00 EUR

 

Artikel 2

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Ontvangsten Mooimakers

13.400,00 EUR

Budgetplaats: 5070100000
Budgetpositie: 746
Functiegebied: 2MER010403A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: INTERN
Begrotingsprogramma: 2ME090190
Budgetperiode: 2300

NVT

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

 

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Operatie proper 2023

Go! Scholengroep Antwerpen, Thonetlaan 106-A, 2050 Antwerpen

NBE0267374857

BE03 0682 3286 3984

825,00 EUR

budgetplaats: 5075000000
budgetpositie: 6496300
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505147789

Operatie proper 2023

Organisatie Broeders van Liefde VZW, Stropstraat 119, 9000 Gent

NBE0406633304

BE06 4141 1741 7122

900,00 EUR

budgetplaats: 5075000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505147828

Operatie proper 2023

Sint-Lutgardisschool Merksem VZW, Du Chastellei 48, 2170 Antwerpen

NBE0451006250

BE58 0965 9296 6879

725,00 EUR

budgetplaats: 5075000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505147830

Operatie proper 2023

Inrichtende macht Lucerna VZW, Industrielaan 31, 1070 Anderlecht

NBE0860511645

BE61 0014 2657 1017

775,00 EUR

budgetplaats: 5075000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505147831

Operatie proper 2023

Katholiek onderwijs bisdom Antwerpen Noordkant VZW, Nooitrust 4, 2390 Malle

NBE0448528295

BE53 4028 5326 6153

675,00 EUR

budgetplaats: 5075000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505147832

Operatie proper 2023

Scouts en Gidsen Vlaanderen 4e Sint Joris FV, Bredabaan 561, 2170 Merksem

NXX0012974739

BE83 7350 5796 9915

775,00 EUR

budgetplaats: 5075000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505147884

Operatie proper 2023

Scouts & Gidsen Vlaanderen 24e St Frans FV, Ullenshofstraat 2, 2170 Antwerpen

NXX0012977709

BE05 7510 0411 6375

775,00 EUR

budgetplaats: 5075000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505147886

Operatie proper 2023

Chiro Tom Sam FV, Kwadeveldenstraat 26/28, 2170 Merksem

NXX0013834574

BE41 9731 7238 6010

775,00 EUR

budgetplaats: 5075000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505147887

Operatie proper 2023

Chiro Bart FV, Sint-Bartholomeusstraat 9/A, 2170 Merksem

NXX0026930465

BE89 7895 1868 5185

850,00 EUR

budgetplaats: 5075000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505149219

Operatie proper 2023

Chiro Sloratokels, Pastoor Campensstraat 2, 2170 Antwerpen

NXX0024477157

BE32 7785 9449 8002

775,00 EUR

budgetplaats: 5075000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505149220

Operatie proper 2023

Chiro Divora FV, Pastoor Campensstraat 2, 2170 Merksem

NXX0013833782

BE92 7895 2596 3623

700,00 EUR

budgetplaats: 5075000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505149231

Operatie proper 2023

38ste Jin Leo FV, Bredabaan 561/B, 2170 Merksem

NXX0015891073

BE40 7330 6207 3663

800,00 EUR

budgetplaats: 5075000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505149232

Operatie proper 2023

Chiro Sint-Jozef (Jongens) FV, Winkelstap 100, 2170 Merksem

NXX0013834772

BE72 7895 1206 2816

800,00 EUR

budgetplaats: 5075000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505149235