Terug
Gepubliceerd op 30/03/2023

2023_DCME_00082 - Wekelijkse openbare dinsdagmarkt Sint-Franciscusplein - Tijdelijke deelse verplaatsing naar Jaak de Boeckstraat wegens de Kleine Foor - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 30/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00082 - Wekelijkse openbare dinsdagmarkt Sint-Franciscusplein - Tijdelijke deelse verplaatsing naar Jaak de Boeckstraat wegens de Kleine Foor - Goedkeuring 2023_DCME_00082 - Wekelijkse openbare dinsdagmarkt Sint-Franciscusplein - Tijdelijke deelse verplaatsing naar Jaak de Boeckstraat wegens de Kleine Foor - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Sinds jaren wordt de Kleine Foor georganiseerd op het Sint-Franciscusplein. Dit jaar vindt de Kleine Foor plaats van 13 mei 2023 tot en met 21 mei 2023.

Concreet betekent dit dat een aantal marktkramen, die tijdens de wekelijkse markt normaal op het Sint-Franciscusplein staan, verplaatst moeten worden naar Jaak de Boeckstraat. Dit jaar is dit het geval op 16  mei 2023.

Argumentatie

De Jaak de Boeckstraat volstaat om alle betrokken standhouders een alternatief aan te reiken.

De marktkramers met abonnement nemen opnieuw de plaatsen in de Jaak de Boeckstraat in die hen in het verleden reeds toegewezen werden bij vorige verplaatsingen. Eventuele nieuwe marktkramers krijgen door de marktleider een plaats toebedeeld. De marktleiders zullen tijdig aanwezig zijn om deze verplaatsing in goede banen te leiden.

Juridische grond

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zoals nadien gewijzigd. Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, zoals nadien gewijzigd.

Het politiereglement 'Reglement voor de openbare markten', goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2022 (jaarnummer 770).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 9 van het besluit over de binnengemeentelijke decentralisatie en de delegatie van bevoegdheden, goedgekeurd op 12 mei 2017 (jaarnummer 4463), vermeldt dat de bevoegdheden over lokale markten en foren worden overgedragen aan de districtscolleges.

Artikel 5 § 1 van het stedelijk politiereglement - reglement voor de openbare markten goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2022 (jaarnummer 770) bepaalt dat het (districts)college een markt tijdelijk kan verplaatsen omwille van een kermis, evenement of werken die op het marktterrein plaatsvinden.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS08 - Markten en foren
2LWS0801 - Uitbouw markten en foren
2LWS080102 - Het marktaanbod is afgestemd op de behoeften van de klant

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de gedeeltelijke verplaatsing van een aantal marktkramers van het Sint-Franciscusplein naar Jaak de Boeckstraat goed, op 16 mei 2023 omwille van de Kleine Foor.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
SB/EFMF/MF de marktkramers informeren over hun tijdelijke standplaatsen + toezicht bij aanvang van de verplaatste markt;
SB/EFMF/MF om toezicht te houden op de verplaatste markt;
SB/BOF
om straatafsluitingen te plaatsen in de Jaak de Boeckstraat:
SB/SR
om het terrein te reinigen op de aangepaste locatie na de markt;
SW/B&O/VDC om tijdelijke verkeerssignalisatie te plaatsen én om de marktlocatie op de marktdag parkeer- en verkeersvrij te maken;
ME/wijkoverleg om de bewoners te informeren over de tijdelijke verplaatsing van de markt;
PZA om de Jaak de Boeckstraat parkeer- en verkeersvrij te maken op 16 mei 2023.