Terug
Gepubliceerd op 30/03/2023

2023_DCME_00073 - Districtscollege - Bestuurlijk toezicht. Klachten door districtsraadslid Bavo De Mol bij toezichthoudende overheid. Collegiale brieven aan Agentschap Binnenlands Bestuur - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 30/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00073 - Districtscollege - Bestuurlijk toezicht. Klachten door districtsraadslid Bavo De Mol bij toezichthoudende overheid. Collegiale brieven aan Agentschap Binnenlands Bestuur - Goedkeuring 2023_DCME_00073 - Districtscollege - Bestuurlijk toezicht. Klachten door districtsraadslid Bavo De Mol bij toezichthoudende overheid. Collegiale brieven aan Agentschap Binnenlands Bestuur - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 2 maart 2023 ontving het district Merksem 2 brieven van de toezichthoudende overheid, waarbij 2 klachten werden overgemaakt van districtsraadslid Bavo De Mol betreffende:

  • weigeren tussenkomst vanuit de districtsraad
  • verwijderen motie van agenda districtsraad 16 februari 2023.

Op 9 maart 2023 werden de brieven voorgelegd aan het districtscollege.

Omtrent deze klachten moet er een standpunt worden ingenomen door het district Merksem. Dit standpunt en bijhorend dossier zullen aan de toezichthoudende overheid worden overgemaakt.

Argumentatie

Het districtsraadslid Bavo De Mol beklaagt zich er over hoe de voorzitter van de districtsraad van Merksem, tevens de districtsburgemeester, de zitting van de districtsraad van 27 oktober 2022 heeft voorgezeten en hoe de voorzitter van de districtsraad van Merksem, tevens ook districtsburgemeester,  een door hem ingediende motie van de agenda van de districtsraad 16 februari 2023 heeft verwijderd.

Met twee collegiale brieven wordt het standpunt van het district Merksem toegelicht en aan de toezichthoudende overheid verstuurd.

Juridische grond

Artikel 331 §2 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de toezichthoudende overheid bij ontvangst van een klacht het besluit en het bijhorende dossier opvraagt bij de gemeenteoverheid.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 279 § 1 en 2 van het Decreet Lokaal Bestuur regelt de ondertekening van de briefwisseling van het districtscollege en de districtsraad.

Met besluit van het districtscollege van 24 januari 2019 (jaarnummer 17) delegeerde de voorzitter van het districtscollege en de districtsraad zijn handtekeningenbevoegdheid.

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de twee collegiale brieven goed aan het Agentschap Binnenlands Bestuur met het standpunt van het districtsbestuur naar aanleiding van de 2 klachten van districtsraadslid Bavo De Mol over hoe de voorzitter van de districtsraad van Merksem, tevens de districtsburgemeester, de zitting van de districtsraad van 27 oktober 2022 heeft voorgezeten en hoe de voorzitter van de districtsraad van Merksem, tevens ook districtsburgemeester, een door hem ingediende motie van de agenda van de districtsraad 16 februari 2023 heeft verwijderd.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.