Terug
Gepubliceerd op 30/03/2023

2023_DCME_00076 - Groenmakersdag 2023 - Programma - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 30/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00076 - Groenmakersdag 2023 - Programma - Goedkeuring 2023_DCME_00076 - Groenmakersdag 2023 - Programma - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het district doet onthardende en vergroenende ingrepen om Merksem toekomstbestendiger te maken. Om mensen te motiveren en te inspireren om ook op hun privéterrein ingrepen te doen, organiseert het district de Groenmakersdag. Dit wordt gecombineerd met de afhaaldag van de bijenhotels en geveltonnen.

Argumentatie

Het districtscollege keurt onderstaand programma voor de Groenmakersdag goed.

Zaterdag 22 april 2023:

  • Van 11u tot en met 14u: afhaaldag geveltonnen en bijenhotels met infostanden groeninitiatieven in het districtshuis.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (2017_CBS_04463) werden de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 7  bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor organisatie en ondersteuning van (eigen) lokale evenementen en feestelijkheden.

Algemene financiële opmerkingen

Uitgaven worden geraamd op 100,00 EUR, boekingsadres 2MER010101A00000/5074000000/2300/6141 en worden goedgekeurd door de administratief goedkeurder.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0101 - Bouwen aan een leefbaar en groen district
2MER010101 - Kwalitatief groen versterkt het district

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het programma voor de Groenmakersdag 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.