Terug
Gepubliceerd op 08/06/2023

Besluitenlijst  districtscollege Merksem

do 30/03/2023 - 10:00 collegezaal

 • 1.

  2023_DCME_00071 - Districtscollege - Notulen 16 maart 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_DCME_00072 - District Merksem - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_DCME_00073 - Districtscollege - Bestuurlijk toezicht. Klachten door districtsraadslid Bavo De Mol bij toezichthoudende overheid. Collegiale brieven aan Agentschap Binnenlands Bestuur - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_DCME_00074 - Samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen 2023 - Lijst district Merksem. Intrekking - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_DCME_00075 - Ondersteuningsproduct - District Merksem - Buurtmakers - Ondersteuning Operatie Proper - Deelnemende scholen en jeugdverenigingen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_DCME_00076 - Groenmakersdag 2023 - Programma - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_DCME_00077 - Gasthuishoevestraat. Wegeniswerken. SWOU12237 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_DCME_00078 - Meereigen. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13366 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2023_DCME_00079 - Van Praetlei. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13504 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2023_DCME_00080 - Winkelstap. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12657 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2023_DCME_00081 - GAC/2020/01392/P1/ME03 - Structureel onderhoud speel- en sportterreinen / speel- en sporttoestellen. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2023_DCME_00082 - Wekelijkse openbare dinsdagmarkt Sint-Franciscusplein - Tijdelijke deelse verplaatsing naar Jaak de Boeckstraat wegens de Kleine Foor - Goedkeuring

  Goedgekeurd