Terug
Gepubliceerd op 08/06/2023

2023_DRME_00016 - Ondersteuning - District Merksem - Klimop R.T. Merksem vzw. Organisatie Turngala. Aanpassing nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring

districtsraad Merksem
do 23/03/2023 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
2023_DRME_00016 - Ondersteuning - District Merksem - Klimop R.T. Merksem vzw. Organisatie Turngala. Aanpassing nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring 2023_DRME_00016 - Ondersteuning - District Merksem - Klimop R.T. Merksem vzw. Organisatie Turngala. Aanpassing nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 27 oktober 2022 keurde de districtsraad aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 (jaarnummer 75) goed. Daarin werd aan Klimop R.T. Merksem vzw, Terlindenhofstraat 150-bus 1, 2170 Merksem, 0445.980.165 een nominatieve ondersteuning toegekend  van 5.000,00 EUR voor de organisatie van het Turngala in 2024.

De toegekende nominatieve ondersteuning moet aangepast worden. Klimop R.T. Merksem vzw heeft laten weten dat het turngala, dat zou plaatsvinden in 2024, zal doorgaan in 2023.

Juridische grond

  • De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
  • Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Argumentatie

Omdat het turngala zal plaatsvinden in 2023 in plaats van 2024, zal de nominatieve ondersteuning van 5.000,00 EUR in 2023 toegestaan worden aan Klimop R.T. Merksem vzw.

Het districtscollege zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Daarin worden bepalingen opgenomen over, onder meer het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten.

Algemene financiƫle opmerkingen

Om de nominatieve ondersteuning van 5.000,00 EUR te kunnen toekennen en uitbetalen in 2023 zal een IKA-light gebeuren tussen de werkingsmiddelen voor de aankoop van medailles voorzien op SUB_NR/INTERN/2300/5071500000/6141/2MER010302A00000/2ME090740 en de ondersteuningsmiddelen voorzien op boekingsadres SUB_NR/INTERN/2300/5071500000/6496800/2MER010302A00000/2ME090740.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0103 - Trots op een dynamisch Merksem
2MER010302 - Merksem staat als sportief district op de kaart

Besluit

De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de wijziging van de nominatieve toekenning van 2024 naar 2023  voor een bedrag van 5.000,00 euro aan Klimop R.T. Merksem vzw, Terlindenhofstraat 150, bus 1, 2170 Merksem, 0445.980.165, voor het project Turngala goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.