Terug
Gepubliceerd op 08/06/2023

2023_IP_00051 - Interpellatie van raadslid Bavo De Mol: Parkeertariefzone winkelstraat Bredabaan

districtsraad Merksem
do 23/03/2023 - 20:00 raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
2023_IP_00051 - Interpellatie van raadslid Bavo De Mol: Parkeertariefzone winkelstraat Bredabaan 2023_IP_00051 - Interpellatie van raadslid Bavo De Mol: Parkeertariefzone winkelstraat Bredabaan

Motivering

Indiener(s)

Bavo De Mol

Gericht aan

Jari Frensch

Tijdstip van indienen

za 18/03/2023 - 23:02

Toelichting

Vanaf 1 juni 2023 zal Antwerpen er een extra parkeertariefzone bij hebben voor de Nationalestraat. 


De Nationalestraat is reeds gereglementeerd als winkelstraat en valt geografisch gezien ook binnen de perimeter van de 'parkeerzone voor bewoners en vergunninghouder'. In een winkelstraat wordt er vooral rotatie van parkeren beoogd door kortparkerende klanten. Vergunningen voor bewoners zijn hier in winkelstraten niet geldig van maandag tot en met zaterdag van 9.00u tot 18.00u. 


Om klanten de mogelijkheid te blijven geven om korte boodschappen te doen, worden in de Nationalestraat Shop & Go plaatsen voorzien van maandag tot en met zaterdag van 9.00u tot 18.00u op de huidige parkeerplaatsen. Hier zal maximaal 30 minuten betalend geparkeerd kunnen worden door alle weggebruikers. Van maandag tot en met zaterdag van 18.00u tot 9.00u en op zon- en feestdagen (inclusief 11 juli) zal er bewonersparkeren gelden (conform de 'parkeerzone voor bewoners en vergunninghouder') en kan er bijgevolg enkel nog door vergunninghouders geparkeerd worden. 


De 'parkeerzone voor bewoners en vergunninghouders' zal uit tariefzone A gehaald worden en de Nationalestraat zal toegekend worden aan een nieuwe tariefzone, namelijk tariefzone E. Dit nieuwe aanvullende verkeersreglement treedt op 1 juni 2023 in werking.


De Bredabaan is vandaag ook gereglementeerd als een winkelstraat. Bewoners mogen er niet parkeren van 9u tot 18u. Er geldt tijdens die uren betalend parkeren. Het kost zo’n 0,80 cent per uur. Het idee achter de winkelstraatparkeerzones is om de plaatsen maximaal vrij te houden voor de klanten van de handelszaken door kortparkeren aan te moedigen. 


De vraag kan echter gesteld worden of de financiële prikkel sterk genoeg is om deze doelstelling effectief te bewerkstelligen. Anderzijds is er nog de kwestie van het betalen zelf. Veel klanten van buiten de stad zijn vaak niet vertrouwd met de parkeer-app of sms-parkeren. Er staan betaalautomaten op de Bredabaan. Toch is de dekking op bepaalde plaatsen ver van ideaal. Klanten moeten soms een aardig stuk omlopen om tot bij de automaat te komen. Door hun beperkt aantal vallen ze ook niet bijzonder hard op. 


Hoewel de situatie van de Nationalestraat niet helemaal vergeleken kan worden met de Bredabaan (de Nationalestraat bevindt zich in een andere parkeertariefzone dan de Bredabaan) en nog een extra soort parkeertariefzone leidt tot reglementaire verrommeling, toont de casus van de Nationalestraat wel aan dat er kan nagedacht worden over parkeertarieven die meer op maat zijn van de straat. Er zijn ook voorbeelden uit andere steden die succesvol Shop & Go systemen toepassen door bijvoorbeeld het eerste half uur gratis te maken maar daarna het tarief sneller te laten oplopen. 


Ik had daarom volgende vragen voor de districtsschepen:


  • Hoe beoordeelt het districtscollege het huidige systeem van winkelstraatparkeren voor de Bredabaan? Wordt de doelstelling voldoende gehaald? 

  • Is het het districtsbestuur vragende partij voor een evaluatie van het systeem? 

  • Ziet het districtsbestuur een opportuniteit in het toepassen van Shop & Go principes in de toekomst om zo de beschikbaarheid van de parkeerplaatsen op de Bredabaan te maximaliseren?

  • Hoe beoordeelt het districtsbestuur de dekking van de betaalautomaten, in het bijzonder voor de winkelstraatzone van de Bredabaan? Kan het districtsbestuur een evaluatie hiervan vragen aan AG MPA?  

Bespreking

Antwoord

Districtsraadslid Bavo De Mol houdt zijn interpellatie.

Tussenkomsten van districtsraadsleden Philippe Elst en Arben Gashi.

Districtsschepen Jari Frensch geeft antwoord.

Districtsraadslid Bavo De Mol geeft nog een wederwoord.

Het volledig debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via de website.

‚Äč ma 17/04/2023 - 10:23