Terug
Gepubliceerd op 08/06/2023

2023_MV_00021 - Mondelinge vraag van raadslid Philippe Elst: Lambrechtshoekenlaan: plaatsen van paaltjes

districtsraad Merksem
do 23/03/2023 - 20:00 raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
2023_MV_00021 - Mondelinge vraag van raadslid Philippe Elst: Lambrechtshoekenlaan: plaatsen van paaltjes 2023_MV_00021 - Mondelinge vraag van raadslid Philippe Elst: Lambrechtshoekenlaan: plaatsen van paaltjes

Motivering

Indiener(s)

Philippe Elst

Gericht aan

Jari Frensch

Tijdstip van indienen

wo 22/03/2023 - 17:11

Toelichting

Enkele maanden geleden heeft men de Lambrechtshoekenlaan geasfalteerd en is  men overgegaan tot het plaatsen van wit grijze paaltjes langs de middenberm en zijstraten.

Bewoners vragen zich af waarom deze paaltjes geplaatst zijn omdat er voorheen nooit enige noemenswaardige problemen  zijn geweest op de plaatsen waar nu paaltjes  en witte gearceerde lijnen geschilderd zijn.

Tevens zijn er onduidelijke afbakeningen waar men tussen de paaltjes kan parkeren op niet gearceerde stroken.

Met de auto afslagen wordt er niet beter op. Het gezichtsveld wordt bemoeilijkt omdat tegenliggende afdraaiende voertuigen vlak naast elkaar staan.

Er zijn paaltjes geplaatst om een draai van 1 meter van de stoeprand  in te korten?

Fietsers rijden door de met paaltjes  afgebakende zones wat de veiligheid in het gedrang brengt voor de autobestuurders.

Voorheen konden de bewoners met hun wagen naast de glascontainers even parkeren om hun glas in de container te steken. Nu kan dit niet meer of men moet een overtreding maken.

Ook het ledigen van de containers door de bevoegde diensten wordt hierdoor bemoeilijkt gezien deze nu het verkeer hinderen.

Maar vooral esthetisch is het niet om aan te zien hoe deze straat er nu uitziet. Wij krijgen er vele reacties rond en het is een gespreksonderwerp bij de buurtbewoners.

Vragen

- Waarom zijn deze paaltjes geplaatst?

- Wie heeft opdracht gegeven om de Lambrechtshoekenlaan zo aan te pakken? Vanuit het district?

- Kon het esthetisch niet beter aangepakt worden?

Bespreking

Antwoord

Antwoord districtsschepen Jari Frensch: 

Lambrechtshoekenlaan is een boven lokale weg. 

De paaltjes en de markering zijn er gekomen na meerdere klachten van buurtbewoners over de oversteekbaarheid van de Lambrechtshoekenlaan.  

Wagens parkeerden tot tegen de zebrapaden wat het zicht belemmert voor de voetganger op aankomend verkeer en voor de autobestuurder op overstekende voetgangers.  

Op vele plaatsen waren ook de doorsteken van de middenbermen overgedimensioneerd waardoor de leesbaarheid voor afslaand verkeer onduidelijk was. Er ontstonden conflicten tussen wagens onderling ter hoogte van de middenbermen. 

Daarom heeft de stad beslist met quick wins zoals markeringen en paaltjes de Lambrechthoekenlaan verkeersveiliger te maken. Op termijn en in functie van het beschikbare budget is het de bedoeling deze ingrepen te verduurzamen (voetpaduitstulpingen) zodat ook de esthetiek zal verbeteren. 

We hebben echter ook gemerkt dat er een misopvatting is ontstaan over de afgebakende vakken die het zicht aan de oversteken zouden moeten verbeteren. Daarom is de opdracht gegeven om arceringen (verdrijvingsvlakken) aan te brengen in vakken zodoende het duidelijk is dat hier niet geparkeerd mag worden.  

Het volledige debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via de website.

‚Äč ma 17/04/2023 - 09:59