Terug districtsraad Merksem

Thu 23/03/2023 - 20:00 raadzaal

Openbare zitting

A-punten

District Merksem

secretariaat
lokaal sportbeleid
openbaar domein

Initiatiefrecht

Mondelinge vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen