Terug
Gepubliceerd op 25/05/2023

2023_DCME_00119 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning Merksemse projecten. Samen zijn we sterk vzw. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 25/05/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00119 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning Merksemse projecten. Samen zijn we sterk vzw. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCME_00119 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning Merksemse projecten. Samen zijn we sterk vzw. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 25 maart 2021 (jaarnummer 20) keurde de districtsraad  het reglement 'Ondersteuning Merksemse projecten' goed.

Op 27 oktober 2022 (jaarnummer 75) keurde de districtsraad de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Samen zijn we sterk vzw diende een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het reglement 'Ondersteuning Merksemse projecten'.

DossierNaam projectAanvragerDatum projectAanvraag
175932
Darts Open MerksemSamen zijn we sterk vzw9 tot en met 11 juni 20233.000,00 EUR

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van Samen zijn we sterk vzw voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

De adviescommissie 'ambtelijke voorbereiding' adviseert onderstaande:

NaamKorte omschrijving en advies ambtelijke voorbereidingVoorgestelde ondersteuning
Darts Open MerksemDarts Open Merksem is een groot darttornooi voor jong en oud waar iedereen welkom is. Van vrijdag 9 juni tot en met zondag 11 juni zijn er wedstrijden voor heren, dames, gemengd, jeugd en G-darts. Tijdens dit evenement is er de mogelijkheid om professionele dartspelers aan het werk te zien en krijgen de bezoekers ook de kans om te sparren met deze spelers. Er zal ook een voormalige G-dartkampioen aanwezig zijn om informatie te geven over G-darts. Mensen met een beperking kunnen ook de dartsport oefenen tijdens dit evenement. De opbrengst van het tornooi gaat naar Pink Flight, een organisatie voor kankerinitiatieven.


De ambtelijke voorbereiding adviseert dit project positief. Darts Open Merksem is een dartsevenement met een groot bereik waar je de niet-professionele Belgische toppers en recreanten + jeugd kan bezig zien. De opbrengst van het tornooi gaat naar een goed doel. Er wordt ook G-darts aangeboden wat zeer uniek is. Er zullen ook professionele darters aanwezig zijn die de dartsport komen promoten en de kans geven aan het Merksemse publiek om te sparren.
 Dit evenement zorgt nog voor extra uitstraling voor Merksem in de dartwereld. De ambtelijke voorbereiding vraagt aan de organisatie om ook het logo van district Merksem te vermelden op de affiche.
3.000,00 EUR


Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0103 - Trots op een dynamisch Merksem
2MER010302 - Merksem staat als sportief district op de kaart

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Samen zijn we sterk vzw3.000,00 EUR

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiƫle aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Ondersteuning: Darts Open Merksem van 9 juni tem 11 juni 2023

Samen zijn we sterk vzw, Bredabaan 512, 2170 Merksem

Ondernemingsnummer: NBE0782509391

IBAN rekening: BE92 7350 6022 1123
3.000,00 EURbudgetplaats: 5076500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300
4505151556

Bijlagen

  • Fenix_aanvraag_OpenMerksemDarts.pdf
  • Begroting_OpenMerksemDarts.pdf