Terug
Gepubliceerd op 25/05/2023

2023_DCME_00121 - Akkerbouwstraat. Sonderingen. SWOU12235C - Vastlegging krediet - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 25/05/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00121 - Akkerbouwstraat. Sonderingen. SWOU12235C - Vastlegging krediet - Goedkeuring 2023_DCME_00121 - Akkerbouwstraat. Sonderingen. SWOU12235C - Vastlegging krediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor het uitvoeren van proefsleuven in de Akkerbouwstraat, district Merksem, vroeg Aquafin nv (bouwheer) op basis van het bestek RI3M600R een offerte aan Frans Boden.
Voor het betalen van de te verwachten factuur dient het nodige budget te worden vastgelegd.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.
De Akkerbouwstraat is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Argumentatie

Dienstmededeling financiën 'Bestellen en betalen in de stad en de districten'

Aquafin nv bezorgde de offerte voor het aandeel van het district Merksem voor een bedrag van 14.000,00 EUR, exclusief btw.

Aquafin NV pre-financiert deze werken waardoor de bestelbon zal worden opgemaakt op naam van Aquafin NV.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005554402 opgemaakt.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0101 - Bouwen aan een leefbaar en groen district
2MER010102 - Slim investeren in het openbaar domein
2MER010102M01301 - SWOU12235 Akkerbouwstraat

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de vastlegging voor het uitvoeren van sonderingen in de Akkerbouwstraat (SWOU12235C), district Merksem, voor een bedrag van 16.940,00 EUR (inclusief btw), goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
SWOU12235C
Akkerbouwstraat

Aquafin NV
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar

Ondernemingsnummer:
0440.691.388
Rekeningnummer:
BE57 0910 1041 8435
16.940,00 EURbudgetplaats:5072500000
budgetpositie:224
functiegebied:2MER010102M01301
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2ME090200
budgetperiode:2300
4005554402