Terug
Gepubliceerd op 08/06/2023

2023_DCME_00131 - Ondersteuning - District Merksem. Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem vzw. Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Bekrachtiging

districtscollege Merksem
do 08/06/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Verontschuldigd

Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Secretaris

Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00131 - Ondersteuning - District Merksem. Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem vzw. Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Bekrachtiging 2023_DCME_00131 - Ondersteuning - District Merksem. Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem vzw. Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Bekrachtiging

Motivering

Aanleiding en context

Op zondag 27 augustus 2023 organiseert Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem VZW  de wielerwedstrijden Schaal Sels Merksem en Schaal Sels Merksem Ladies. De organisatie vraagt hiervoor 57.000,00 EUR ondersteuning. De wielerwedstrijden Schaal Sels Merksem en Schaal Sels Merksem Ladies vinden plaats op het grondgebied van Merksem.

Op 27 oktober 2022 keurde de districtsraad aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 (jaarnummer 75) goed. Daarin werd aan Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem vzw, Monnikenhofstraat 6, 2040 Antwerpen, 0460.709.715 een nominatieve ondersteuning toegekend van 55.000,00 EUR voor de organisatie van de wielerwedstrijd Schaal Sels Merksem en Stroboerenmarkt. In deze aanpassing werd voor Koers GPSG VZW een nominatieve ondersteuning opgenomen voor 7.000,00 euro voor de organisatie van de vrouwenkoers.

In onderling overleg werd afgesproken dat de Koninklijke wielrijdersclub van Merksem VZW de organisatie van de vrouwenkoers zal overnemen van Koers GPSG VZW.

Op 3 april 2023 heeft Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem vzw aan district Merksem laten weten dat ze zich terugtrekken als organisator van de Stroboerenmarkt.

Op 25 mei 2023 (jaarnummer 31) keurde de districtsraad de nominatieve toekenning aan Koninklijke wielrijdersclub van Merksem VZW, Monnikenhofstraat 6, 2040 Antwerpen, ondernemingsnummer  0460.709.715 goed voor een bedrag van 7.000,00 EUR voor de organisatie van de vrouwenkoers Schaal Sels Merksem Ladies.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Argumentatie

Schaal Sels Merksem is een professionele wielerwedstrijd voor heren die reeds meer dan 90 jaar wordt verreden in en rond Merksem. Het huidige organisatiecomité, de Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem VZW, is er met zijn 20 jaar ervaring in geslaagd de wedstrijd naar een topniveau te brengen.

Schaal Sels Merksem Ladies is een professionele wielerwedstrijd voor dames en wordt verreden sinds 2019 in en rond Merksem.

De vzw en haar leden verbinden er zich toe om actief bij te dragen aan de promotie van het district Merksem als sportactief en sportvriendelijk district.

Het district wenst de voorwaarden voor de ondersteuning aan de vzw voor de organisatie van de wielerwedstrijden Schaal Sels Merksem en Schaal Sels Merksem Ladies vast te leggen in een afsprakennota.

Algemene financiële opmerkingen

De afsprakennota wordt opgesteld voor het ondersteuningsbedrag van 57.000,00 EUR, dat uitbetaald zal worden na het indienen van de verantwoordingsstukken op boekingsadres SUB_NR/INTERN/2300/5074500000/6496800/2MER010304A00000/2ME090719.


Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0103 - Trots op een dynamisch Merksem
2MER010302 - Merksem staat als sportief district op de kaart
9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0103 - Trots op een dynamisch Merksem
2MER010304 - Grote evenementen geven kleur aan de Merksemse identiteit

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota voor de ondersteuning aan Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem vzw, Monnikenhofstraat 6, 2040 Antwerpen, 0460.709.715, met een looptijd van 13 april 2023 tot en met 27 oktober 2023 voor een bedrag van 57.000,00 EUR.


Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 57.000,00 EUR aan Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem vzw, Monnikenhofstraat 6, 2040 Antwerpen, 0460.709.715 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Ondersteuningsopdracht 2023 Schaal Sels en Schaal Sels Merksem Ladies

Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem vzw
Monnikenhofstraat 6
 2040 Antwerpen

0460 709 715

BE10 4141 2317 7104

57.000,00 EUR
budgetplaats: 5074500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2MER010304A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090719
budgetperiode: 2300
4505147502