Terug
Gepubliceerd op 08/06/2023

2023_DCME_00126 - Beleids-en beheerscyclus - Kwartaalrapportering 1/2023 - Kennisneming

districtscollege Merksem
do 08/06/2023 - 10:00 collegezaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Verontschuldigd

Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Secretaris

Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00126 - Beleids-en beheerscyclus - Kwartaalrapportering 1/2023 - Kennisneming 2023_DCME_00126 - Beleids-en beheerscyclus - Kwartaalrapportering 1/2023 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 27 maart 2020 (jaarnummer 2852) de werkwijze van rapportering en bijsturing voor 2020-2025 goed.

Het managementteam nam op 29 november 2017 (jaarnummer 630) kennis van de presentatie "strategische coördinatie 3.0". Het managementteam nam op 24 januari 2018 (jaarnummer 20) kennis van de nieuwe werkwijze van rapportering en bijsturing voor 2018 en 2019.

De districtsraad keurde op 31 januari 2019 het Merksems bestuursakkoord 2019 - 2024 goed (jaarnummer 10).

De bestuursakkoorden van de stad Antwerpen en districten worden gerealiseerd door doelstellingen te halen. Tussentijds rapporteren toont de stand van zaken, geeft de kans om tijdig bij te sturen en maximaliseert op die manier de kans om doelstellingen te halen. De periodieke rapportage maakt ook een verantwoording van middelen mogelijk.

Argumentatie

De rapportage gebeurt aan de hand van de kwartaalrapportering waar de belangrijkste resultaten van kwartaal 1/2023 worden weergegeven. Op basis daarvan kan het districtscollege bijsturen of acties formuleren.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS01 - Bestuurszaken
2SBS0101 - Reguliere taken bestuurszaken
2SBS010104 - Strategische coƶrdinatie / studiedienst

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de rapportering, over de voortgang van de realisatie van het meerjarenplan, voor kwartaal 1/2023.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.