Terug
Gepubliceerd op 08/06/2023

2023_DCME_00128 - Ondersteuning - District Merksem. ViZuWeel vzw. Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota Stroboerenmarkt 2023 - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 08/06/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Verontschuldigd

Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Secretaris

Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00128 - Ondersteuning - District Merksem. ViZuWeel vzw. Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota Stroboerenmarkt 2023 - Goedkeuring 2023_DCME_00128 - Ondersteuning - District Merksem. ViZuWeel vzw. Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota Stroboerenmarkt 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op zondag 27 augustus 2023 organiseert vzw ViZuWeel de Stroboerenmarkt. De organisatie krijgt hiervoor 5.000,00 EUR ondersteuning. De Stroboerenmarkt vindt plaats op de Bredabaan in Merksem (tussen de Nieuwdreef en de Deurnsebaan) tijdens de wielerkoers Schaal Sels en Merxem Classic.

Op 27 oktober 2022 keurde de districtsraad aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 (jaarnummer 75) goed. 

Op 25 mei 2023 keurde de districtsraad de aanpassing van het nominatief krediet (jaarnummer 29) goed. Daarin werd aan vzw ViZuWeel, Jan Moorkensstraat 8 2600 Berchem, 0660.591.873 een nominatieve ondersteuning toegekend van 5.000,00 EUR voor de organisatie van de Stroboerenmarkt 2023.

Juridische grond

  • De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
  • Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

Artikel 9 van het besluit over de binnengemeentelijke decentralisatie en de delegatie van bevoegdheden, goedgekeurd op 12 mei 2017 (jaarnummer 4463), vermeldt dat de bevoegdheden over lokale markten en foren worden overgedragen aan de districtscolleges.

Argumentatie

Traditioneel vindt er op de dag van Schaal Sels ook een braderij plaats op de Bredabaan. Die braderij heeft de naam 'Stroboerenmarkt', verwijzend naar de bijnaam van de Merksemnaren. Op de Stroboerenmarkt komen de lokale handelaars met een stand naar buiten. Ook plaatselijke verenigingen en niet-concurrentiƫle externe marktkramers kunnen een plaats krijgen op de feestmarkt. Er is randanimatie zodat de bezoekers gezellig langs de kraampjes kunnen wandelen.

Het district wenst de voorwaarden voor de ondersteuning aan de vzw voor de organisatie van de Stroboerenmarkt 2023 vast te leggen in een afsprakennota.

Algemene financiƫle opmerkingen

De districtsraad keurde op 25 mei 2023 met jaarnummer 29 de aanpassing van het nominatief krediet voor het jaar 2023 goed, voor de ondersteuning van vzw ViZuWeel voor de organisatie van de Stroboerenmarkt. 

Hierbij werd de toekenning van de nominatieve ondersteuning aan vzw ViZuWeel goedgekeurd voor een bedrag van 5.000,00 EUR die uitbetaald wordt op boekingsadres SUB_NR/INTERN/2300/5075500000/6496800/2MER010203A00000/2ME090190.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0102 - Aandacht voor alle Merksemnaren
2MER010203 - Het district ondersteunt lokale ondernemers
9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0103 - Trots op een dynamisch Merksem
2MER010304 - Grote evenementen geven kleur aan de Merksemse identiteit

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota voor de ondersteuning aan vzw ViZuWeel, Jan Moorkensstraat 8 2600 Berchem, 0660.591.873, met een looptijd van 8 juni 2023 tot en met 31 oktober 2023 voor een bedrag van 5.000,00 EUR, goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 5.000,00 EUR aan vzw ViZuWeel, Jan Moorkensstraat 8 2600 Berchem, 0660.591.873 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Ondersteuningsopdracht 2023 Stroboerenmarkt


vzw ViZuWeel,

Jan Moorkensstraat 8, 2600 Berchem

0660.591.873 

BE78 3631 6460 3986  

5.000,00 EUR

budgetplaats: 5075500000

budgetpositie: 6496800

functiegebied:2MER010203A00000

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2ME090190

budgetperiode: 2300

4505151620

Bijlagen