Terug
Gepubliceerd op 08/06/2023

Besluitenlijst  districtscollege Merksem

do 08/06/2023 - 10:00 collegezaal

 • 1.

  2023_DCME_00123 - Districtscollege - Notulen 25 mei 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_DCME_00124 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen mei 2023 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 3.

  2023_DCME_00125 - Beleids- en Beheerscyclus - Jaarrekening 2022 - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_DCME_00126 - Beleids-en beheerscyclus - Kwartaalrapportering 1/2023 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 5.

  2023_DCME_00127 - Districtsraad - Schriftelijke vragen districtsraadsleden. Week 21 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 6.

  2023_DCME_00130 - Jubilarissenviering zaterdag 10 juni 2023 - Organisatie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_DCME_00128 - Ondersteuning - District Merksem. ViZuWeel vzw. Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota Stroboerenmarkt 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_DCME_00129 - Ondersteuning. District Merksem - Kunst-, ambachten- en rommelmarkt. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023-2025 - Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2023_DCME_00131 - Ondersteuning - District Merksem. Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem vzw. Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 10.

  2023_DCME_00132 - IJsvogelstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13351B - Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2023_DCME_00133 - Bestek GAC_2022_02551 (SWOU12247). Heraanleg speelterrein park Hof ter Heyde, Merksem - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd