Terug
Gepubliceerd op 02/02/2023

2023_DCME_00020 - Aankoop E.H.B.O. pakketten jeugdverenigingen Merksem 2023 - Organisatie - Kennisneming

districtscollege Merksem
do 02/02/2023 - 10:00 collegezaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00020 - Aankoop E.H.B.O. pakketten jeugdverenigingen Merksem 2023 - Organisatie - Kennisneming 2023_DCME_00020 - Aankoop E.H.B.O. pakketten jeugdverenigingen Merksem 2023 - Organisatie - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Aanpassing 4van het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd in de districtsraad van 27 oktober 2022  (jaarnummer 75). 

Jeugdraad Merksem vroeg district Merksem in 2016 om E.H.B.O. pakketten te voorzien voor de jeugdverenigingen. District Merksem ging daar op in. Sinds 2018 regelt jeugddienst Merksem de aankoop en verdeling van de E.H.B.O. pakketten. 

Argumentatie

Om de jeugdverenigingen verder te ondersteunen kunnen ze naar jaarlijkse gewoonte hun EHBO-voorraad aanvullen. De jeugdverenigingen worden gevraagd voorkeuren door te geven en op basis daarvan wordt er per groep een pakket op maat voorzien. 

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiƫle opmerkingen

De uitgaven voor de aankoop E.H.B.O. pakketten bedraagt 1.000,00 EUR en werd vastgelegd op boekingsadres 2MER010201/6141/5071000000, goedgekeurd door administratief goedkeurder.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0102 - Aandacht voor alle Merksemnaren
2MER010201 - Jongeren krijgen ruimte om zich te ontplooien

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de aankoop en verdeling van E.H.B.O. pakketten voor de jeugdverenigingen van Merksem door jeugddienst Merksem.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.