Terug
Gepubliceerd op 23/03/2023

2023_DCME_00060 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning infrastructuur. Academie voor Mineralogie VZW. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 16/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Patrick Van den Bempt, districtsschepen

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00060 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning infrastructuur. Academie voor Mineralogie VZW. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCME_00060 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning infrastructuur. Academie voor Mineralogie VZW. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 27 oktober 2022 (jaarnummer 75) keurde de districtsraad de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Op 23 juni 2022 (jaarnummer 48) keurde de districtsraad het reglement voor infrastructuurondersteuning goed. 

Academie voor Mineralogie VZW diende twee aanvragen in voor ondersteuning op basis van het reglement voor infrastructuurondersteuning:

  • Via de verenigingendatabank werd dossier 170545 ingediend voor het vernieuwen en op norm brengen van het elektriciteitsnetwerk: het aanpassen van zekeringskasten, vervangen van kabels, vervangen van stopcontacten;
  • Via de verenigingendatabank werd dossier 172263 ingediend voor infrastructuurwerken aan de verwarming: de vervanging van twee gaskachels door twee radiatoren, omdat de kachels niet meer veilig zijn.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van Academie voor Mineralogie VZW voor dossier 170545 voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd. De ambtelijke voorbereiding adviseert gunstig voor een bedrag van 2.000,00 EUR.

Berekening 

Aanpassingswerken zekeringkast kelder
1.130,00 EUR (excl. btw)
Aanpassingswerken zekeringkast gelijkvloers
870,00 EUR (excl. btw)
Conform maken aansluiting CV-ketel
93,00 EUR (excl. btw)
Aanpassen bekabeling noodverlichting kelder + lokaal verdiep 1
73,00 EUR (excl. btw)
Vervangen stopcontacten of schakelaar zonder brandveilige bodemplaat
5x 57,50 EUR (excl. btw)
Vervangen stopcontacten keuken
45,30 EUR (excl. btw)
Aanpassen stopcontacten in houten oversteek verdiep 1
14 x 36,50 EUR (excl. btw)
Opstellen elektrische plannen
550,00 EUR (excl. btw)
Elektrische keuring
260,00 EUR (excl. btw)

Totaal kost van de werken is 3.892,80 EUR (excl. BTW). Waarvan de organisatie zelf 1.892,80 EUR financiert.


De gevraagde ondersteuning van Academie voor Mineralogie VZW voor dossier 172263 voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd. De ambtelijke voorbereiding adviseert gunstig voor een bedrag van 2.000,00 EUR.

Berekening

Afbreken van twee bestaande expantievaten 18 liter, plaatsen van 1 nieuw expansievat met een waterinhoud van 35 liter.
Afbreken en wegvoeren van de gaskachels en deels wegnemen van de gasleiding.
Plaatsing van drie  nieuwe radiatoren
4.394,00 EUR (exclusief BTW)

Totaal kost van de werken is 4.394,00 EUR (excl. BTW), waarvan de organisatie zelf 2.394,00 EUR financiert.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal participatie en verenigingsleven.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0103 - Trots op een dynamisch Merksem
2MER010301 - Samen werken aan een dynamisch Merksem

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuningen goed:

Academie voor Mineralogie VZW2.000,00 EUR
Academie voor Mineralogie VZW
2.000,00 EUR

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Academie voor Mineralogie VZW
Frans de l'Arbrelaan 12
2170 Merksem
0413.988.080
BE08 4163 0687 1113
2.000,00 EUR
budgetplaats: 5076500000
budgetpositie: 664800
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300
4505149308
Academie voor Mineralogie VZW
Frans de l'Arbrelaan 12
2170 Merksem
0413.988.080
BE08 4163 0687 1113
2.000,00 EUR
budgetplaats: 5076500000
budgetpositie: 664800
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300
4505149498

Bijlagen