Terug
Gepubliceerd op 23/03/2023

2023_DCME_00063 - Vakantie aanbod jeugddienst Merksem paasvakantie 2023 - Organisatie - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 16/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Patrick Van den Bempt, districtsschepen

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00063 - Vakantie aanbod jeugddienst Merksem paasvakantie 2023 - Organisatie - Goedkeuring 2023_DCME_00063 - Vakantie aanbod jeugddienst Merksem paasvakantie 2023 - Organisatie - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 27 oktober 2022 met jaarnummer 75 de 4e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Het activiteitenaanbod tijdens de paasvakantie bestaat uit volgende onderdelen.

Elke voormiddag van 10 tot 12 uur en namiddag van 14 tot 16 uur zijn er Speelkasteel activiteiten voor kinderen van 3 tot 11 jaar. De Speelkasteel activiteiten zijn gratis en zonder inschrijving op voorhand. De inschrijving gebeurt ter plaatse. Speelkasteel gaat door van maandag 3 april tot en met vrijdag 14 april 2023.

Om de diversiteit van het aanbod te verhogen wordt er samengewerkt met jongerencentrum Bouckenborgh, bibliotheek Park, buurtsport en atletiekclub OLSE. Er worden ook externe workshops voorzien.

Op Paasmaandag wordt er een activiteit door Gezinsbond Merksem georganiseerd. Vrijwilligers van de jeugddienst worden hiervoor ingeschakeld.

Ouders dienen volgende gegevens door te geven aan de jeugddienst bij de inschrijving:

  • naam- en familienaam kind;
  • gsm nummer ouder(s).

Argumentatie

Het vakantieaanbod van jeugddienst Merksem tijdens de paasvakantie 2023 sluit aan bij de doelstellingen uit het jeugdbeleidsplan en het bestuursakkoord. 

Het programma bestaat uit 36 Speelkasteel-activiteiten.

Het programma is te raadplegen via www.merksem.be.

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiƫle opmerkingen

De verschillende uitgaven voor bovenstaande activiteiten en de begeleiding door monitoren worden vastgelegd onder budgethouderschap. Boekingsadres voor geraamde uitgaven betreft 2MER010201A00000/5071000000/2300/6141. Bestelbonnen worden opgemaakt onder budgethouderschap.

Hieronder een overzicht van de geraamde uitgaven:

  • aankoop voeding en diversen: 100,00 EUR;
  • externe workshops: 800,00 EUR;
  • vrijwilligersvergoeding monitoren: 1.700,00 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0102 - Aandacht voor alle Merksemnaren
2MER010201 - Jongeren krijgen ruimte om zich te ontplooien

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege Merksem keurt het programma van het vakantieaanbod van jeugddienst Merksem tijdens de paasvakantie 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

dienst taak
FI/Budget en Visum/Verzekeringen verzekering afsluiten voor deelnemers en begeleiders voor bovenvermelde activiteiten