Terug
Gepubliceerd op 23/03/2023

2023_DCME_00062 - Ondersteuning - Jeugd - District Merksem. Ondersteuning werking jeugdverenigingen. Toekenning en uitbetaling. - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 16/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Patrick Van den Bempt, districtsschepen

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00062 - Ondersteuning - Jeugd - District Merksem. Ondersteuning werking jeugdverenigingen. Toekenning en uitbetaling. - Goedkeuring 2023_DCME_00062 - Ondersteuning - Jeugd - District Merksem. Ondersteuning werking jeugdverenigingen. Toekenning en uitbetaling. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 27 oktober 2022 (jaarnummer 75)  keurde de districtsraad de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 19 mei 2022 (jaarnummer 41) keurde de districtsraad van Merksem het subsidiereglement voor werking jeugdverenigingen goed.

Volgende 13 jeugdverenigingen met een werking van september tot en met augustus dienden een aanvraag in voor ondersteuning werking jeugdverenigingen:

 • Chiro Tom Sam (Merksem);
 • Chiro Bart (Merksem);
 • Chiro Sloratokels (Merksem);
 • Sint Eduardusscouts (Merksem);
 • 61° Sint Jozef Scouts (Merksem);
 • Chiro Sint Franciscus (Merksem);
 • Chiro Sint Jozef Jongens (Merksem);
 • Chiro Sint Jozef Meisjes (Merksem);
 • Chiro Divora (Merksem);
 • Scouts den 41 Koningin Astrid (Merksem);
 • Scouts en gidsen Vlaanderen 24° Sint Frans (Merksem);
 • Scouts en Gidsen Vlaanderen 4° Sint Joris (Merksem);
 • 38° Jin Leo (Merksem).

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van volgende organisaties/personen voldoen aan de voorwaarden van het reglement en worden goedgekeurd: 

Aanvrager

Bedrag

Chiro Tom Sam

4.925,00 EUR

Chiro Bart

3.630,00 EUR

Chiro Sloratokels

3.985,00 EUR

Sint Eduardusscouts

3.785,00 EUR

61° Sint Jozef Scouts

4.310,00 EUR

Chiro Sint Franciscus Merksem

3.620,00 EUR

Chiro Sint Jozef Jongens

4.990,00 EUR

Chiro Sint Jozef Meisjes

5.430,00 EUR

Chiro Divora

4.320,00 EUR

Scouts den 41 Koningin Astrid

4.785,00 EUR

Scouts en Gidsen Vlaanderen 24° Sint Frans

4.715,00 EUR

Scouts en Gidsen Vlaanderen 4° Sint Joris

4.410,00 EUR

38° Jin Leo

1.590,00 EUR

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De uitgave van 54.495,00 EUR wordt verrekend op budgetplaats 5071000000 en valt onder functiegebied 2MER010201A00000. Dit bedrag wordt conform het reglement uitbetaald voor 30 juni 2023.

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Aanvrager

Bedrag

Chiro Tom Sam

4.925,00 EUR

Chiro Bart

3.630,00 EUR

Chiro Sloratokels

3.985,00 EUR

Sint Eduardusscouts

3.785,00 EUR

61° Sint Jozef Scouts

4.310,00 EUR

Chiro Sint Franciscus Merksem

3.620,00 EUR

Chiro Sint Jozef Jongens

4.990,00 EUR

Chiro Sint Jozef Meisjes

5.430,00 EUR

Chiro Divora

4.320,00 EUR

Scouts den 41 Koningin Astrid

4.785,00 EUR

Scouts en Gidsen Vlaanderen 24° Sint Frans

4.715,00 EUR

Scouts en Gidsen Vlaanderen 4° Sint Joris

4.410,00 EUR

38° Jin Leo

1.590,00 EUR


Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Werkingssubsidies jeugd 2023

Chiro Sint Jozef Meisjes FV, Van Praetlei 137, 2170 Merksem

OND NXX0013328689

IBAN BE36 7360 2243 7881

5.430,00 EUR

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300

 4505149253

Werkingssubsidies jeugd 2023

Sint-Eduardusscouts VZW A2326G, Broeder Frederikstraat 3, 2170 Merksem

OND NBE0409467781

IBAN BE79 7895 8321 4033

3.785,00 EUR

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300

 4505149255

Werkingssubsidies jeugd 2023

Chiro Sint-Jozef (jongens) FV, Winkelstap 100/15, 2170 Merksem

OND NXX0013834772

IBAN BE72 7895 1206 2816

4.990,00 EUR

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300

 4505149257

Werkingssubsidies jeugd 2023

Chiro Tom Sam FV, Kwadeveldenstraat 26/28, 2170 Merksem

OND NXX0013834574

IBAN BE41 9731 7238 6010

4.925,00 EUR

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300

4505149260 

Werkingssubsidies jeugd 2023

Chiro Sloratokels FV, Pastoor Campensstraat 2, 2170 Merksem

OND NXX0024477157

IBAN BE32 7785 9449 8002

3.985,00 EUR

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300

 4505149261

Werkingssubsidies jeugd 2023

Scouts & Gidsen Vlaanderen 24e St Frans FV, Ullenshofstraat 2, 2170 Merksem

OND NXX0012977709

IBAN BE05 7510 0411 6375

4.715,00 EUR

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300

 4505149263

Werkingssubsidies jeugd 2023

Chiro Divora FV, Pastoor Campensstraat 2, 2170 Merksem

OND NXX0013833782

IBAN BE92 7895 2596 3623

4.320,00 EUR

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300

 4505149264

Werkingssubsidies jeugd 2023

Scouts den 41 Koningin Astrid FV, Fortsteenweg 120, 2170 Merksem

OND NXX0003593651

IBAN BE22 7895 4264 0347

4.785,00 EUR

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300

 4505149265

Werkingssubsidies jeugd 2023

Scouts & Gidsen Vlaanderen 4e Sint Joris FV, Bredabaan 561, 2170 Merksem

OND NXX0012974739

IBAN BE83 7350 5796 9915

4.410,00 EUR

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300

 4505149267

Werkingssubsidies jeugd 2023

Chiro Sint Franciscus Merksem FV, Chiro Sus, Terlindenhofstraat 202/A, 2170 Merksem

OND NXX0004368265

IBAN BE06 7895 1052 1122

3.620,00 EUR

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300

 4505149268

Werkingssubsidies jeugd 2023

Chiro Bart FV, Sint-Bartholomeusstraat 9/A, 2170 Merksem

OND NXX0026930465

IBAN BE89 7895 1868 5185

3.630,00 EUR

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300

 4505149269

Werkingssubsidies jeugd 2023

38ste Jin Leo FV, Bredabaan 561/B, 2170 Merksem

OND NXX0015891073

IBAN BE40 7330 6207 3663

1.590,00 EUR

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300

 4505149270

Werkingssubsidies jeugd 2023

61ste Sint Jozef Scouts FV, Terlindenhofstraat 204/A, 2170 Merksem

OND NXX0000006235

IBAN BE66 9792 2096 0143

4.310,00 EUR

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300

 4505149271


Bijlagen

 • 20230309_berekening_werkingsubsidies.pdf