Terug
Gepubliceerd op 08/06/2023

Besluitenlijst  districtscollege Merksem

do 16/03/2023 - 10:00 collegezaal

 • 1.

  2023_DCME_00059 - Districtscollege - Notulen 2 maart 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_DCME_00060 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning infrastructuur. Academie voor Mineralogie VZW. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_DCME_00061 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning Merksemse projecten. Karakter Collectief FV, Vereniging voor Solidariteit VZW en Femma Bart FV. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_DCME_00062 - Ondersteuning - Jeugd - District Merksem. Ondersteuning werking jeugdverenigingen. Toekenning en uitbetaling. - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_DCME_00063 - Vakantie aanbod jeugddienst Merksem paasvakantie 2023 - Organisatie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_DCME_00064 - Ondersteuning - District Merksem - Voluntas vzw - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_DCME_00065 - Ondersteuning - District Merksem. OLSE Merksem Handbal Club vzw. Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_DCME_00066 - Ondersteuning - District Merksem. Koninklijke Olse Merksem Atletiekclub vzw. Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2023_DCME_00067 - District Merksem. Du Chastellei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2023_DCME_00068 - District Merksem - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2023_DCME_00069 - District Merksem - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Uitbreiding bestaande locatie. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2023_DCME_00070 - GAC/2020/01405/ME03 - Aankoop en plaatsen straatmeubilair. Plaatsen deelopdracht ME03 - Goedkeuring

  Goedgekeurd