Terug
Gepubliceerd op 08/06/2023

Notulen  districtscollege Merksem

do 16/03/2023 - 10:00 collegezaal

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Patrick Van den Bempt, districtsschepen

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege

Agendapunten

1.

2023_DCME_00059 - Districtscollege - Notulen 2 maart 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Patrick Van den Bempt, districtsschepen
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
1.

2023_DCME_00059 - Districtscollege - Notulen 2 maart 2023 - Goedkeuring

2023_DCME_00059 - Districtscollege - Notulen 2 maart 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege vergaderde op 2 maart 2023.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 132 en 277 van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet Lokaal Bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege.  De goedgekeurde notulen worden voor de volgende vergadering van het districtscollege na het districtscollege waarop de notulen werden goedgegekeurd  aan de districtsraadsleden bezorgd.

Argumentatie

Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 2 maart 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Districtssecretaris De notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.
2.

2023_DCME_00060 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning infrastructuur. Academie voor Mineralogie VZW. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Patrick Van den Bempt, districtsschepen
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2.

2023_DCME_00060 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning infrastructuur. Academie voor Mineralogie VZW. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

2023_DCME_00060 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning infrastructuur. Academie voor Mineralogie VZW. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 27 oktober 2022 (jaarnummer 75) keurde de districtsraad de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Op 23 juni 2022 (jaarnummer 48) keurde de districtsraad het reglement voor infrastructuurondersteuning goed. 

Academie voor Mineralogie VZW diende twee aanvragen in voor ondersteuning op basis van het reglement voor infrastructuurondersteuning:

 • Via de verenigingendatabank werd dossier 170545 ingediend voor het vernieuwen en op norm brengen van het elektriciteitsnetwerk: het aanpassen van zekeringskasten, vervangen van kabels, vervangen van stopcontacten;
 • Via de verenigingendatabank werd dossier 172263 ingediend voor infrastructuurwerken aan de verwarming: de vervanging van twee gaskachels door twee radiatoren, omdat de kachels niet meer veilig zijn.
Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal participatie en verenigingsleven.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van Academie voor Mineralogie VZW voor dossier 170545 voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd. De ambtelijke voorbereiding adviseert gunstig voor een bedrag van 2.000,00 EUR.

Berekening 

Aanpassingswerken zekeringkast kelder
1.130,00 EUR (excl. btw)
Aanpassingswerken zekeringkast gelijkvloers
870,00 EUR (excl. btw)
Conform maken aansluiting CV-ketel
93,00 EUR (excl. btw)
Aanpassen bekabeling noodverlichting kelder + lokaal verdiep 1
73,00 EUR (excl. btw)
Vervangen stopcontacten of schakelaar zonder brandveilige bodemplaat
5x 57,50 EUR (excl. btw)
Vervangen stopcontacten keuken
45,30 EUR (excl. btw)
Aanpassen stopcontacten in houten oversteek verdiep 1
14 x 36,50 EUR (excl. btw)
Opstellen elektrische plannen
550,00 EUR (excl. btw)
Elektrische keuring
260,00 EUR (excl. btw)

Totaal kost van de werken is 3.892,80 EUR (excl. BTW). Waarvan de organisatie zelf 1.892,80 EUR financiert.


De gevraagde ondersteuning van Academie voor Mineralogie VZW voor dossier 172263 voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd. De ambtelijke voorbereiding adviseert gunstig voor een bedrag van 2.000,00 EUR.

Berekening

Afbreken van twee bestaande expantievaten 18 liter, plaatsen van 1 nieuw expansievat met een waterinhoud van 35 liter.
Afbreken en wegvoeren van de gaskachels en deels wegnemen van de gasleiding.
Plaatsing van drie  nieuwe radiatoren
4.394,00 EUR (exclusief BTW)

Totaal kost van de werken is 4.394,00 EUR (excl. BTW), waarvan de organisatie zelf 2.394,00 EUR financiert.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0103 - Trots op een dynamisch Merksem
2MER010301 - Samen werken aan een dynamisch Merksem

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuningen goed:

Academie voor Mineralogie VZW2.000,00 EUR
Academie voor Mineralogie VZW
2.000,00 EUR

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Academie voor Mineralogie VZW
Frans de l'Arbrelaan 12
2170 Merksem
0413.988.080
BE08 4163 0687 1113
2.000,00 EUR
budgetplaats: 5076500000
budgetpositie: 664800
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300
4505149308
Academie voor Mineralogie VZW
Frans de l'Arbrelaan 12
2170 Merksem
0413.988.080
BE08 4163 0687 1113
2.000,00 EUR
budgetplaats: 5076500000
budgetpositie: 664800
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300
4505149498
3.

2023_DCME_00061 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning Merksemse projecten. Karakter Collectief FV, Vereniging voor Solidariteit VZW en Femma Bart FV. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Patrick Van den Bempt, districtsschepen
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
3.

2023_DCME_00061 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning Merksemse projecten. Karakter Collectief FV, Vereniging voor Solidariteit VZW en Femma Bart FV. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

2023_DCME_00061 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning Merksemse projecten. Karakter Collectief FV, Vereniging voor Solidariteit VZW en Femma Bart FV. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 25 maart 2021 (jaarnummer 20) keurde de districtsraad het reglement 'Ondersteuning Merksemse projecten' goed. 

Op 27 oktober 2022 (jaarnummer 75) keurde de districtsraad de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Karakter Collectief FV, Vereniging voor Solidariteit VZW en Femma Bart FV dienden aanvragen in voor ondersteuning op basis van het het reglement 'Ondersteuning Merksemse projecten':

DossierNaam projectAanvragerDatum projectAanvraag
170853
Vrouw, hou je bek? Of de miserie van Karen Silkwood door Karakter Collectief
Karakter Collectief FV

23 tot 25 maart 2023

1.350,00 EUR
171396
Tutti Zingt 3.0
Vereniging voor Solidariteit VZW
17 april tot 24 juni 2023
2.500,00 EUR
172404
4 Femma's van Merksem stellen voor: muzikaal optreden van DOOLIN
Femma Bart FV
20 april 2023
200,00 EUR


Juridische grond
 • De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
 • Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.
Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuningen van Karakter Collectief FV, Vereniging voor Solidariteit VZW en Femma Bart FV voldoen aan de voorwaarden van het reglement en worden goedgekeurd. De adviescommissie 'ambtelijke voorbereiding' adviseert onderstaande:
naamkorte omschrijving en advies ambtelijke voorbereidingvoorgestelde ondersteuning
Vrouw, hou je bek? Of de miserie van Karen Silkwood door Karakter Collectief
Karakter Collectief FV brengt een  theaterstuk met een adaptie van een vertelling van de Merksemse auteur Guy Didelez, die daarmee ook de nodige aandacht krijgt. Het verhaal is omgetoverd naar een theatervertelling dat het publiek doet nadenken over de gevolgen van energiebronnen en activisme.
De adviescommissie 'ambtelijke voorbereiding' adviseert dit project positief. Het theatergezelschap werkt ook samen met de juiste partners uit het district en zal daarom hopelijk veel publiek uit Merksem bereiken.
Uit de ingediende begroting worden de kosten voor eten en drinken geschrapt, waardoor de adviescommissie 'ambtelijke voorbereiding' aan het districtscollege adviseert om het ondersteuningsbedrag te beperken tot 1.250,00 EUR.
1.250,00 EUR
Tutti Zingt 3.0
Vereniging voor Solidariteit VZW organiseert samen met VZW Zuidgeluid een taalversterkend en verbindend muzikaal project.
De adviescommissie 'ambtelijke voorbereiding' adviseert dit project positief. Zaal Tutti en vzw Zuidgeluid bereiken een diverse doelgroep, waarmee ze werken rond taalvaardigheden op een toegankelijke manier: door samen te zingen. Ze hanteren een projectmatige aanpak, verspreid over meerdere weken. Op het slotmoment is iedere Merksemnaar welkom. De organisatie werkt samen met taalscholen uit de buurt aan (bijvoorbeeld LIGO), scholen, jeugdverenigingen en het Huis van het Kind Merksem.

Uit de ingediende begroting wordt de kostenpost 'werking- en energiekosten: 200,00 EUR' geschrapt. De projectondersteuning kan niet aangewend worden voor werkingskosten. Ook de energiekosten voor de zalen van Tutti in de Sint-Bartholomeusstraat 9A in Merksem worden niet ondersteund. Daardoor stelt de adviescommissie 'ambtelijke voorbereiding' voor aan het districtscollege om de ondersteuning te beperken tot 2.300,00 EUR.

2.300,00 EUR
4 Femma's van Merksem stellen voor: muzikaal optreden van DOOLIN.
Femma Bart FV organiseert een avond om samen te genieten van Ierse traditionele muziek en de boeiende verhalen uit de Ierse geschiedenis. 'Doolin' is een muziekgroep met zeven muzikanten en zangers.
De adviescommissie 'ambtelijke voorbereiding' adviseert dit project positief. Het project staat open voor elke Merksemnaar en het is positief dat er door de samenwerking met Blinken (vrijetijdsloket) ook kaarten worden aangeboden tegen verminderd tarief.
200,00 EUR


De aanvraag voor het project 'Vrouw, hou je bek? Of de miserie van Karen Silkwood door Karakter Collectief' werd eerst ingediend op naam van Hans Pauwels (dossier 170095) op 4 februari 2023. Op vraag van de districtsadministratie werd de aanvraag voor hetzelfde project ingediend op naam van de vereniging Karakter Collectief (dossier 170853). Deze aanvraag werd daarom pas ingediend op 13 februari 2023. Een aanvraagformulier dient minimum 6 weken voor aanvang ingestuurd te worden. Het eerste aanvraagformulier voor het project werd op tijd ingediend (op naam van Hans Pauwels). De aanvraag op naam van de vereniging werd net te laat ingediend. Bij de aanvraag wordt de eerste indiendatum gehanteerd.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0103 - Trots op een dynamisch Merksem
2MER010303 - Een breed publiek ontdekt de culturele en historische troeven van Merksem

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuningen goed:

Karakter Collectief FV
1.250,00 EUR
Vereniging voor Solidariteit VZW
2.300,00 EUR
Femma Bart FV200,00 EUR

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Karakter Collectief FV
Terlindenhofstraat 372
2170 Merksem
NXX0025371834
BE12 7380 1983 3892

1.250,00 EUR

budgetplaats: 5076500000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505149380
Vereniging voor Solidariteit vzw
Lombardenstraat 28
2000 Antwerpen
ondernemingsnummer 0433.665.224
IBAN  BE95 4098 5637 5658
2.300,00 EUR

budgetplaats: 5076500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505149309

Femma Bart FV
Zusters van Onze-Lieve-Vrouwstraat 28
2170 Antwerpen
NXX0033901104
BE09 7785 9861 6357

200,00 EUR

budgetplaats: 5076500000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505149310
4.

2023_DCME_00062 - Ondersteuning - Jeugd - District Merksem. Ondersteuning werking jeugdverenigingen. Toekenning en uitbetaling. - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Patrick Van den Bempt, districtsschepen
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
4.

2023_DCME_00062 - Ondersteuning - Jeugd - District Merksem. Ondersteuning werking jeugdverenigingen. Toekenning en uitbetaling. - Goedkeuring

2023_DCME_00062 - Ondersteuning - Jeugd - District Merksem. Ondersteuning werking jeugdverenigingen. Toekenning en uitbetaling. - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 27 oktober 2022 (jaarnummer 75)  keurde de districtsraad de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 19 mei 2022 (jaarnummer 41) keurde de districtsraad van Merksem het subsidiereglement voor werking jeugdverenigingen goed.

Volgende 13 jeugdverenigingen met een werking van september tot en met augustus dienden een aanvraag in voor ondersteuning werking jeugdverenigingen:

 • Chiro Tom Sam (Merksem);
 • Chiro Bart (Merksem);
 • Chiro Sloratokels (Merksem);
 • Sint Eduardusscouts (Merksem);
 • 61° Sint Jozef Scouts (Merksem);
 • Chiro Sint Franciscus (Merksem);
 • Chiro Sint Jozef Jongens (Merksem);
 • Chiro Sint Jozef Meisjes (Merksem);
 • Chiro Divora (Merksem);
 • Scouts den 41 Koningin Astrid (Merksem);
 • Scouts en gidsen Vlaanderen 24° Sint Frans (Merksem);
 • Scouts en Gidsen Vlaanderen 4° Sint Joris (Merksem);
 • 38° Jin Leo (Merksem).
Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van volgende organisaties/personen voldoen aan de voorwaarden van het reglement en worden goedgekeurd: 

Aanvrager

Bedrag

Chiro Tom Sam

4.925,00 EUR

Chiro Bart

3.630,00 EUR

Chiro Sloratokels

3.985,00 EUR

Sint Eduardusscouts

3.785,00 EUR

61° Sint Jozef Scouts

4.310,00 EUR

Chiro Sint Franciscus Merksem

3.620,00 EUR

Chiro Sint Jozef Jongens

4.990,00 EUR

Chiro Sint Jozef Meisjes

5.430,00 EUR

Chiro Divora

4.320,00 EUR

Scouts den 41 Koningin Astrid

4.785,00 EUR

Scouts en Gidsen Vlaanderen 24° Sint Frans

4.715,00 EUR

Scouts en Gidsen Vlaanderen 4° Sint Joris

4.410,00 EUR

38° Jin Leo

1.590,00 EUR

Algemene financiële opmerkingen

De uitgave van 54.495,00 EUR wordt verrekend op budgetplaats 5071000000 en valt onder functiegebied 2MER010201A00000. Dit bedrag wordt conform het reglement uitbetaald voor 30 juni 2023.

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Aanvrager

Bedrag

Chiro Tom Sam

4.925,00 EUR

Chiro Bart

3.630,00 EUR

Chiro Sloratokels

3.985,00 EUR

Sint Eduardusscouts

3.785,00 EUR

61° Sint Jozef Scouts

4.310,00 EUR

Chiro Sint Franciscus Merksem

3.620,00 EUR

Chiro Sint Jozef Jongens

4.990,00 EUR

Chiro Sint Jozef Meisjes

5.430,00 EUR

Chiro Divora

4.320,00 EUR

Scouts den 41 Koningin Astrid

4.785,00 EUR

Scouts en Gidsen Vlaanderen 24° Sint Frans

4.715,00 EUR

Scouts en Gidsen Vlaanderen 4° Sint Joris

4.410,00 EUR

38° Jin Leo

1.590,00 EUR


Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Werkingssubsidies jeugd 2023

Chiro Sint Jozef Meisjes FV, Van Praetlei 137, 2170 Merksem

OND NXX0013328689

IBAN BE36 7360 2243 7881

5.430,00 EUR

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300

 4505149253

Werkingssubsidies jeugd 2023

Sint-Eduardusscouts VZW A2326G, Broeder Frederikstraat 3, 2170 Merksem

OND NBE0409467781

IBAN BE79 7895 8321 4033

3.785,00 EUR

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300

 4505149255

Werkingssubsidies jeugd 2023

Chiro Sint-Jozef (jongens) FV, Winkelstap 100/15, 2170 Merksem

OND NXX0013834772

IBAN BE72 7895 1206 2816

4.990,00 EUR

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300

 4505149257

Werkingssubsidies jeugd 2023

Chiro Tom Sam FV, Kwadeveldenstraat 26/28, 2170 Merksem

OND NXX0013834574

IBAN BE41 9731 7238 6010

4.925,00 EUR

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300

4505149260 

Werkingssubsidies jeugd 2023

Chiro Sloratokels FV, Pastoor Campensstraat 2, 2170 Merksem

OND NXX0024477157

IBAN BE32 7785 9449 8002

3.985,00 EUR

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300

 4505149261

Werkingssubsidies jeugd 2023

Scouts & Gidsen Vlaanderen 24e St Frans FV, Ullenshofstraat 2, 2170 Merksem

OND NXX0012977709

IBAN BE05 7510 0411 6375

4.715,00 EUR

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300

 4505149263

Werkingssubsidies jeugd 2023

Chiro Divora FV, Pastoor Campensstraat 2, 2170 Merksem

OND NXX0013833782

IBAN BE92 7895 2596 3623

4.320,00 EUR

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300

 4505149264

Werkingssubsidies jeugd 2023

Scouts den 41 Koningin Astrid FV, Fortsteenweg 120, 2170 Merksem

OND NXX0003593651

IBAN BE22 7895 4264 0347

4.785,00 EUR

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300

 4505149265

Werkingssubsidies jeugd 2023

Scouts & Gidsen Vlaanderen 4e Sint Joris FV, Bredabaan 561, 2170 Merksem

OND NXX0012974739

IBAN BE83 7350 5796 9915

4.410,00 EUR

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300

 4505149267

Werkingssubsidies jeugd 2023

Chiro Sint Franciscus Merksem FV, Chiro Sus, Terlindenhofstraat 202/A, 2170 Merksem

OND NXX0004368265

IBAN BE06 7895 1052 1122

3.620,00 EUR

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300

 4505149268

Werkingssubsidies jeugd 2023

Chiro Bart FV, Sint-Bartholomeusstraat 9/A, 2170 Merksem

OND NXX0026930465

IBAN BE89 7895 1868 5185

3.630,00 EUR

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300

 4505149269

Werkingssubsidies jeugd 2023

38ste Jin Leo FV, Bredabaan 561/B, 2170 Merksem

OND NXX0015891073

IBAN BE40 7330 6207 3663

1.590,00 EUR

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300

 4505149270

Werkingssubsidies jeugd 2023

61ste Sint Jozef Scouts FV, Terlindenhofstraat 204/A, 2170 Merksem

OND NXX0000006235

IBAN BE66 9792 2096 0143

4.310,00 EUR

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300

 4505149271

5.

2023_DCME_00063 - Vakantie aanbod jeugddienst Merksem paasvakantie 2023 - Organisatie - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Patrick Van den Bempt, districtsschepen
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
5.

2023_DCME_00063 - Vakantie aanbod jeugddienst Merksem paasvakantie 2023 - Organisatie - Goedkeuring

2023_DCME_00063 - Vakantie aanbod jeugddienst Merksem paasvakantie 2023 - Organisatie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 27 oktober 2022 met jaarnummer 75 de 4e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Het activiteitenaanbod tijdens de paasvakantie bestaat uit volgende onderdelen.

Elke voormiddag van 10 tot 12 uur en namiddag van 14 tot 16 uur zijn er Speelkasteel activiteiten voor kinderen van 3 tot 11 jaar. De Speelkasteel activiteiten zijn gratis en zonder inschrijving op voorhand. De inschrijving gebeurt ter plaatse. Speelkasteel gaat door van maandag 3 april tot en met vrijdag 14 april 2023.

Om de diversiteit van het aanbod te verhogen wordt er samengewerkt met jongerencentrum Bouckenborgh, bibliotheek Park, buurtsport en atletiekclub OLSE. Er worden ook externe workshops voorzien.

Op Paasmaandag wordt er een activiteit door Gezinsbond Merksem georganiseerd. Vrijwilligers van de jeugddienst worden hiervoor ingeschakeld.

Ouders dienen volgende gegevens door te geven aan de jeugddienst bij de inschrijving:

 • naam- en familienaam kind;
 • gsm nummer ouder(s).
Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokaal jeugdbeleid.

Argumentatie

Het vakantieaanbod van jeugddienst Merksem tijdens de paasvakantie 2023 sluit aan bij de doelstellingen uit het jeugdbeleidsplan en het bestuursakkoord. 

Het programma bestaat uit 36 Speelkasteel-activiteiten.

Het programma is te raadplegen via www.merksem.be.

Algemene financiële opmerkingen

De verschillende uitgaven voor bovenstaande activiteiten en de begeleiding door monitoren worden vastgelegd onder budgethouderschap. Boekingsadres voor geraamde uitgaven betreft 2MER010201A00000/5071000000/2300/6141. Bestelbonnen worden opgemaakt onder budgethouderschap.

Hieronder een overzicht van de geraamde uitgaven:

 • aankoop voeding en diversen: 100,00 EUR;
 • externe workshops: 800,00 EUR;
 • vrijwilligersvergoeding monitoren: 1.700,00 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0102 - Aandacht voor alle Merksemnaren
2MER010201 - Jongeren krijgen ruimte om zich te ontplooien

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege Merksem keurt het programma van het vakantieaanbod van jeugddienst Merksem tijdens de paasvakantie 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

dienst taak
FI/Budget en Visum/Verzekeringen verzekering afsluiten voor deelnemers en begeleiders voor bovenvermelde activiteiten
6.

2023_DCME_00064 - Ondersteuning - District Merksem - Voluntas vzw - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Patrick Van den Bempt, districtsschepen
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
6.

2023_DCME_00064 - Ondersteuning - District Merksem - Voluntas vzw - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota 2023 - Goedkeuring

2023_DCME_00064 - Ondersteuning - District Merksem - Voluntas vzw - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 27 oktober 2022 (jaarnummer 75) de 4e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed waarin een nominatieve ondersteuning werd toegekend aan Voluntas vzw, Terlindenhofstraat 150, 2170 Antwerpen, ondernemingsnummer 0429.819.767 voor een bedrag van 2.600,00 EUR. In overleg met de organisatie wordt het ondersteuningsbedrag voor 2023 teruggebracht naar 2.000,00 EUR.

Juridische grond
 • De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
 • Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.
Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokaal jeugdbeleid.

Argumentatie

Het doel van de ondersteuning is een samenwerking tussen Voluntas vzw en district Merksem te verzekeren in het kader van de lokale jeugdwerking.

Eveneens heeft het als doel de ondersteuning van de organisatie van:

 • Vakantieopvang door Voluntas vzw;
 • Vrijetijdsbegeleiding door Voltuntas vzw;
 • Daguitstappen door Voluntas vzw; 
 • Atelierwerking door Voluntas vzw; 
 • Weekendwerking door Voluntas vzw

maar ook het deelnemen en ondersteunen van onder andere het JIM-netwerk en een deelname of bezoek aan minstens één evenement van district Merksem. 

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota met looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023, voor de ondersteuning aan Voluntas vzw, Terlindenhofstraat 150, 2170 Antwerpen, 0429.819.767 voor een bedrag van 2.000,00 EUR.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 2.000,00 EUR aan Voluntas vzw, Terlindenhofstraat 150, 2170 Merksem, 0429.819.767 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Ondersteuningsopdracht 2023 

Voluntas VZW
Terlindenhofstraat 150, 2170 Antwerpen

0429 819 767

 BE41 2200 3605 2310
 
2.000,00 EURbudgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:
2ME090750
budgetperiode: 2300
4505147499
7.

2023_DCME_00065 - Ondersteuning - District Merksem. OLSE Merksem Handbal Club vzw. Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Patrick Van den Bempt, districtsschepen
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
7.

2023_DCME_00065 - Ondersteuning - District Merksem. OLSE Merksem Handbal Club vzw. Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring

2023_DCME_00065 - Ondersteuning - District Merksem. OLSE Merksem Handbal Club vzw. Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 27 oktober 2022 keurde de districtsraad aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 (jaarnummer 75) goed. Daarin werd aan OLSE Merksem Handbal Club vzw, Rodeloopstraat 2, 2170 Merksem, 0411.666.812 een nominatieve ondersteuning toegekend van 4.200,00 EUR voor de organisatie van het International Handball Tournament.

Na een evaluatie van de laatste editie en in overleg met de organisatie wordt het ondersteuningsbedrag voor de volgende edities teruggebracht naar 4.000,00 EUR.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Argumentatie

Het Antwerp Handball Tournament is een handbaltornooi dat jaarlijks wordt georganiseerd in Merksem. Het Antwerp Handball Tournament is een kwalitatief tornooi met binnenlandse en buitenlandse ploegen.

De vzw en haar leden verbinden er zich toe om actief bij te dragen aan de promotie van het district Merksem als sportactief en sportvriendelijk district.

Het district wenst de voorwaarden voor de ondersteuning aan de vzw voor de organisatie van het Antwerp Handball Tournament vast te leggen in een afsprakennota.

Algemene financiële opmerkingen

De districtsraad keurde op 27 oktober 2022 met jaarnummer 75 aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Hierbij werd de toekenning van de nominatieve ondersteuning aan OLSE Merksem Handbal Club vzw goedgekeurd en wordt voor 2023, 2024 en 2025 een ondersteuning voorzien van 4.000,00 EUR per jaar, die uitbetaald wordt op boekingsadres SUB_NR/INTERN/5071500000/6496800/2MER010302A00000/2ME090740.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0103 - Trots op een dynamisch Merksem
2MER010302 - Merksem staat als sportief district op de kaart

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota voor de ondersteuning aan OLSE Merksem Handbal Club vzw, Rodeloopstraat 2, 2170 Merksem, 0411.666.812 met een looptijd van 1 april 2023 tot en met 1 december 2025 voor een bedrag van 12.000,00 EUR goed.


Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 4.000,00 EUR aan OLSE Merksem Handbal Club vzw, Rodeloopstraat 2, 2170 Merksem, 0411.666.812 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Afsprakennota Antwerp Handbal Tournament 2023

VZW OLSE Merksem Handbalclub, Rodeloopstraat 2, 2170 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0411.666.812

 IBAN rekening: BE62 9731 5663 8361
4.000,00 EURbudgetplaats: 5071500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2MER010302A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090740
budgetperiode: 2300
4505149174
8.

2023_DCME_00066 - Ondersteuning - District Merksem. Koninklijke Olse Merksem Atletiekclub vzw. Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Patrick Van den Bempt, districtsschepen
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
8.

2023_DCME_00066 - Ondersteuning - District Merksem. Koninklijke Olse Merksem Atletiekclub vzw. Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring

2023_DCME_00066 - Ondersteuning - District Merksem. Koninklijke Olse Merksem Atletiekclub vzw. Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 27 oktober 2022 keurde de districtsraad aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 (jaarnummer 75) goed. Daarin werd aan Koninklijke Olse Merksem Atletiekclub vzw, Nieuwdreef 156, 2170 Merksem, 0410.262.686 een nominatieve ondersteuning toegekend van 8.200,00 EUR voor de organisatie van het Internationaal Atletiek Gala.  

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Argumentatie

Het Internationaal Atletiek Gala is een atletiekwedstrijd dat jaarlijks wordt georganiseerd in Merksem. Het Internationaal Atletiek Gala is een kwalitatieve wedstrijd met binnenlandse en buitenlandse deelnemers.

De vzw en haar leden verbinden er zich toe om actief bij te dragen aan de promotie van het district Merksem als sportactief en sportvriendelijk district.

Het district wenst de voorwaarden voor de ondersteuning aan de vzw voor de organisatie van het Internationaal Atletiek Gala vast te leggen in een afsprakennota.

Algemene financiële opmerkingen

De districtsraad keurde op 27 oktober 2022 met jaarnummer 75 aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Hierbij werd de toekenning van de nominatieve ondersteuning aan OLSE Merksem Handbal Club vzw goedgekeurd en wordt voor 2023, 2024 en 2025 een ondersteuning voorzien van 8.200,00 EUR per jaar, die uitbetaald wordt op boekingsadres SUB_NR/INTERN/5071500000/6496800/2MER010302A00000/2ME090740.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0103 - Trots op een dynamisch Merksem
2MER010302 - Merksem staat als sportief district op de kaart

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota voor de ondersteuning aan Koninklijke Olse Merksem Atletiekclub vzw, Nieuwdreef 156, 2170 Merksem, 0410.262.686 met een looptijd van 1 april 2023 tot en met 1 december 2025 voor een bedrag van 24.600,00 EUR goed.


Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 8.200,00 EUR aan Koninklijke Olse Merksem Atletiekclub vzw, Nieuwdreef 156, 2170 Merksem, 0410.262.686 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Afsprakennota Internationaal Atletiekgala 2023 (56ste editie)

VZW Koninklijke Olse Merksem Atletiekclub, Nieuwdreef 156, 2170 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0410.262.686

IBAN rekening: BE51 7895 0362 8462
8.200,00 EURbudgetplaats: 5071500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2MER010302A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090740
budgetperiode: 2300
4505149172
9.

2023_DCME_00067 - District Merksem. Du Chastellei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Patrick Van den Bempt, districtsschepen
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
9.

2023_DCME_00067 - District Merksem. Du Chastellei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DCME_00067 - District Merksem. Du Chastellei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Du Chastellei in het district Merksem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;     
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 17 juni 2016 (jaarnummer 5450);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Merksem Heide"; 
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 
Het college keurde op 18 maart 2022 (jaarnummer 2306) de proefopstelling (fietsstraat) voor de Du Chastellei goed. Tijdens het districtsoverleg van 31 januari 2023 werd deze opstelling gunstig geëvalueerd. De fietsstraat wordt nu bestendigd.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 dec ember 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie

 Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • om het comfort voor fietsers in fietsstraten te vergroten, wordt de voorrangsregeling ingevoerd (artikel 1);
 • de markering van het inleidend fietspad, langs de oneven zijde, ter hoogte van huisnummer 1, wordt gereglementeerd (artikel 4);
 • de twee verdrijvingsvlakken, ter hoogte van de twee buskussens, worden opgenomen in het verkeersreglement (artikel 7);
 • de straat wordt een fietsstraat (artikel 9). Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan gebruiken in hun rijrichting. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De maximale snelheid in een fietsstraat is 30 kilometer per uur.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 3 maart 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

Het districtscollege merksem legt het volgende voor aan de districtsraad merksem:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Du Chastellei in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 17 juni 2016 (jaarnummer 5450).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
10.

2023_DCME_00068 - District Merksem - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Patrick Van den Bempt, districtsschepen
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
10.

2023_DCME_00068 - District Merksem - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

2023_DCME_00068 - District Merksem - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. In resolutie 22 staat dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreiden”. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor 'het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke, normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 (jaarnummer 218) besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stad Antwerpen (perceel 1), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902).

Het college keurde in zitting van 10 februari 2023 (jaarnummer 818) de locaties en het aanvullend verkeersreglement voor het district Merksem goed.

Via www.antwerpenlaadt.be werden er diverse nieuwe aanvragen voor de plaatsing van publieke laadpalen ingediend. Deze locaties worden via een proefopstelling ingericht en in een latere fase gereglementeerd in een aanvullend verkeersreglement.

MPA AG legt nu deze nieuwe locaties ter advies voor.

Juridische grond
 • Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Argumentatie

Nieuwe locaties

MPA AG heeft de nieuwe aanvragen onderzocht (voorwaarden, locatiebepaling, advies netaansluiting, enzovoort) en stelt voor publieke laadpalen te plaatsen op de volgende locaties: 

District Merksem

 1. Laaglandlaan 125;
 2. Laaglandlaan 56;
 3. Van Stralenlei 15;
 4. Victor Roosensplein 41;
 5. Zwaantjeslei.

De laadpalen worden door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geplaatst en geëxploiteerd.

Elke laadpaal heeft twee laadpunten. Er wordt per laadpaal steeds één parkeerplaats voor elektrische voertuigen voorzien. Als uit de gebruikscijfers blijkt dat een tweede voorbehouden parkeerplaats nodig is, dan kan een extra parkeerplaats voor elektrische voertuigen worden ingericht.

Er wordt verwacht dat in een volgende fase parkeersensoren zullen worden voorzien in de parkeervakken zoals voorzien in de concessieovereenkomst.

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege geeft gunstig advies over de proefopstelling nieuwe locaties 'publieke laadpalen' in het district Merksem:

 1. Laaglandlaan 125;
 2. Laaglandlaan 56;
 3. Van Stralenlei 15;
 4. Victor Roosensplein 41;
 5. Zwaantjeslei.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
11.

2023_DCME_00069 - District Merksem - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Uitbreiding bestaande locatie. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Patrick Van den Bempt, districtsschepen
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
11.

2023_DCME_00069 - District Merksem - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Uitbreiding bestaande locatie. Advies - Goedkeuring

2023_DCME_00069 - District Merksem - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Uitbreiding bestaande locatie. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. In resolutie 22 staat dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreiden”. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor 'het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke, normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 (jaarnummer 218) besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stad Antwerpen (perceel 1), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902).

Het college keurde in zitting van 10 februari 2023 (jaarnummer 818) de locaties en het aanvullend verkeersreglement voor het district Merksem goed.

Uit de verbruikscijfers blijkt dat er voor een goedgekeurde locatie een extra voorbehouden parkeerplaats voor elektrische voertuigen kan worden ingericht. Deze locatie wordt via een proefopstelling ingericht en in een latere fase gereglementeerd in een aanvullend verkeersreglement.

MPA AG legt nu de uitbreiding van een bestaande locatie ter advies voor.

Juridische grond
 • Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Argumentatie

Uitbreiding bestaande locaties

Uit de analyse van de gebruikscijfers blijkt dat de huidige plaats aan de laadpaal bezet is en uitgebreid mag worden met een extra voorbehouden plaats.

District Merksem

 1. Jozef Buerbaumstraat 73.

De laadpaal wordt door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geëxploiteerd.

Er wordt verwacht dat in een volgende fase parkeersensoren zullen worden voorzien in de parkeervakken zoals voorzien in de concessieovereenkomst.

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege geeft gunstig advies over de 'uitbreiding publieke laadpalen' in het district Merksem. Het betreft de locatie Jozef Buerbaumstraat 73.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
12.

2023_DCME_00070 - GAC/2020/01405/ME03 - Aankoop en plaatsen straatmeubilair. Plaatsen deelopdracht ME03 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Patrick Van den Bempt, districtsschepen
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
12.

2023_DCME_00070 - GAC/2020/01405/ME03 - Aankoop en plaatsen straatmeubilair. Plaatsen deelopdracht ME03 - Goedkeuring

2023_DCME_00070 - GAC/2020/01405/ME03 - Aankoop en plaatsen straatmeubilair. Plaatsen deelopdracht ME03 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 11 juni 2021 (jaarnummer 4777) besliste het college om de raamovereenkomst GAC/2020/01405 voor het plaatsen van straatmeubilair op het openbaar domein in diverse districten te gunnen aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54, 9140 Temse, ondernemingsnummer 0439.524.816.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4°,5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) binnen de beleidsnormen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het plaatsen, herplaatsen en het onderhoud van lokaal straatmeubilair.

Op 31 mei 2021 (jaarnummer 309) heeft de gemeenteraad de  lijst met bovenlokale locaties goedgekeurd. De straten die in aanmerking komen voor dit besluit, zijn lokale straten.

Argumentatie

Om in 2023 te kunnen inspelen op vragen voor het plaatsen van straatmeubilair in het district Merksem, stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling voor om, op basis van het raamcontract GAC/2020/01405 plaatsen straatmeubilair, de deelopdracht GAC/2020/01405/ME03 goed te keuren en een beschikbaar krediet van 14.974,40 EUR (prijsherziening en btw inbegrepen) te voorzien.

De werken zullen uitgevoerd worden door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54, 9140 Temse, ondernemingsnummer 0439 524 816.

Algemene financiële opmerkingen

Het district Merksem maakte voor deze werken bestelbon 4005547457 op voor een bedrag van 14.974,40 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0101 - Bouwen aan een leefbaar en groen district
2MER010102 - Slim investeren in het openbaar domein

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de deelopdracht GAC/2020/01405/ME03 goed, om op ad hoc vragen voor het plaatsen van straatmeubilair in het district Merksem te kunnen inspelen, voor een bedrag van 12.375,54 EUR + 2.598,86  EUR (21% btw) = 14.974,40 EUR. De werken kunnen uitgevoerd worden door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54, 9140 Temse, ondernemingsnummer 0439 524 816.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

plaatsen straatmeubilair
deelopdracht GAC/2020/01405/ME03


vast te leggen op

Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse
ondernemingsnummer: NBE0439 524 816
IBAN: BE48 3930 0894 6927

14.974,40 EUR

budgetplaats: 5072500000
budgetpositie: 225
functiegebied: 2MER010102A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090200
budgetperiode: 2300  

4005547457