Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 08/12/2022 - 09:00 Extra digitaal

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

AG VESPA

A-punten

Vastgoed

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Cultuur

Financiën

A-punten

Pensioenen en Verzekeringen

Inspectie Financiën

A-punten

Inspectie Financiën

AG Digipolis Antwerpen

A-punten

AG Digipolis Antwerpen

Maatschappelijke Veiligheid

B-punten

Stadstoezicht

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Stadsbeheer

A-punten

Markten en Foren


Publicaties

Besluitenlijst