Terug
Gepubliceerd op 21/02/2023

2023_DCBZL_00033 - Ondersteuning -Projectondersteuning - Polder 10 Miles 2023 - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 20/02/2023 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00033 - Ondersteuning -Projectondersteuning - Polder 10 Miles 2023 - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCBZL_00033 - Ondersteuning -Projectondersteuning - Polder 10 Miles 2023 - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad van Berendrecht-Zandvliet-Lillo keurde in de zitting van 24 oktober 2022 (jaarnummer 45) het reglement 'Project ondersteuning' goed.
Polder 10 Miles heeft op 29 januari 2023 een aanvraag ingediend voor een project ondersteuning voor de organisatie van de Polder 10 Miles op 23 april 2023.
De volgende inkomsten en uitgaven worden voorzien voor het evenement:

Inkomsten: Bedrag: 
Inschrijvingen 1.400,00 EUR
uitgaven:
Signalisatie130,00 EUR
Medailles285,00 EUR
Elektronische tijdsmeting 760,00 EUR
Bloemen voor het podium80,00 EUR
Enveloppen, vuilniszakken, bekertjes, .. 200,00 EUR
Bijstand medisch team300,00 EUR
Verzekeringen lopers en vrijwilligers100,00 EUR
Tent500,00 EUR
Water en sportdrank voor onderweg en aankomst200,00 EUR


Er wordt voor in totaal 2.555,00 EUR aan uitgaven gebudgetteerd. 

Argumentatie

Het voorstel van Polder 10 Miles werd ingediend conform het reglement. Het vrijetijdsteam adviseert een maximaal subsidiebedrag van 1.000,00 EUR.

Juridische grond

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van toelagen;

  • Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).


Regelgeving: bevoegdheid

Met de beslissing van het college van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscollege vastgelegd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de ondersteuning van lokale evenementen door derden.

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van de projectondersteuning aan Polder 10 Miles (FV) NXX0031154123  voor de Polder 10 Miles van het bedrag van 1.000,00 EUR goed. 

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

FV Polder 10 miles
Zoutedijk 2
2040 Antwerpen
 Belgie
NXX0031154123
BE79 7512 0750 1733

1000,00 EURbudgetplaats: 5024500000
budgetpositie:6496500
functiegebied:2BZL010601A00000
subsidie:SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode: 2300
4505147568