Terug
Gepubliceerd op 21/02/2023

2023_DCBZL_00031 - Onderhouds- en herstellingswerken rijwegen en voetpaden - Principebeslissing wijk Zevenster - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 20/02/2023 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00031 - Onderhouds- en herstellingswerken rijwegen en voetpaden - Principebeslissing wijk Zevenster - Goedkeuring 2023_DCBZL_00031 - Onderhouds- en herstellingswerken rijwegen en voetpaden - Principebeslissing wijk Zevenster - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 keurde het districtscollege diverse onderhouds- en herstellingswerken goed in de wijk Zevenster:

  • op 10 oktober 2022 (jaarnummer 204) keurde het districtscollege de opdracht voor de Wollegrasstraat goed;
  • op 7 november 2022 (jaarnummer 235) keurde het districtscollege de opdracht voor de Zevensterstraat goed;
  • op 7 november 2022 (jaarnummer 236) keurde het districtscollege de opdracht voor de Dopheidestraat goed;
  • op 14 november 2022 (jaarnummer 244) keurde het districtscollege de opdracht voor de Vossestaartstraat goed.

Doelstelling van deze onderhoudsopdrachten is om maximaal in te zetten op het heraanleggen van de bestaande toestand in de wijk.

Argumentatie

Het districtscollege wenst voor de onderhouds- en herstellingswerken in de wijk Zevenster maximaal de bestaande toestand heraan te leggen. Bij deze geplande onderhouds- en herstellingswerken is geen herontwerp van de openbare ruimte aan de orde: het betreft het vernieuwen van de materialen met op een paar plaatsen beperkte wijzigingen in functie van beeldkwaliteit en leesbaarheid van het openbaar domein.

Voor wat betreft toegangen naar opritten wordt gestreefd naar daar waar dit kan, maximaal rekening te houden met de bestaande ruimtelijke toestand waarbij een maximum breedte van 6 meter wordt vooropgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De straten in de wijk Zevenster zijn lokale straten.

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist principieel om in de wijk Zevenster maximaal de bestaande toestand heraan te leggen. Voor wat betreft toegangen naar opritten beslist het districtscollege om maximaal rekening te houden met de bestaande ruimtelijke toestand waarbij een maximum breedte van 6 meter wordt vooropgesteld.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.