Terug
Gepubliceerd op 21/02/2023

Besluitenlijst  districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo

ma 20/02/2023 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo

 • 1.

  2023_DCBZL_00030 - Districtscollege - Notulen 13 februari 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_DCBZL_00031 - Onderhouds- en herstellingswerken rijwegen en voetpaden - Principebeslissing wijk Zevenster - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_DCBZL_00032 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 6 maart 2023 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 4.

  2023_DCBZL_00033 - Ondersteuning -Projectondersteuning - Polder 10 Miles 2023 - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_DCBZL_00034 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Verslag beleidsoverleg openbaar domein - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 6.

  2023_DCBZL_00035 - District Berendrecht Zandvliet Lillo - Bevolking - Raadpleging bevolkingsregisters in het kader van een specifiek doelgroepenbeleid - Goedkeuring

  Goedgekeurd