Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_DRBZL_00009 - Districtsraad - Notulen districtscollege - Kennisneming

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 06/03/2023 - 20:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Pascale De Langhe, districtsschepen; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

An Van Uffelen, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Raf Crynen, voorzitter districtsraad
2023_DRBZL_00009 - Districtsraad - Notulen districtscollege - Kennisneming 2023_DRBZL_00009 - Districtsraad - Notulen districtscollege - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

In zitting van 23 januari 2023 (jaarnummer 009) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 16 januari 2023 goed.  

In zitting van 27 januari 2023 (jaarnummer 012) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 23 januari 2023 goed.  

In zitting van 6 februari 2023 (jaarnummer 015) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 27 januari 2023 goed.

In zitting van 13 februari 2023 (jaarnummer 024) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 6 februari 2023 goed.

Argumentatie

De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De goedgekeurde notulen worden ter kennisneming voorgelegd aan de districtsraad.

Juridische grond

Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege.  

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege ondertekend. De goedgekeurde notulen worden onverwijld bezorgd aan de districtsraad.

Besluit

De districtsraad berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de notulen van de districtscolleges van 16 januari, 23 januari, 27 januari en 6 februari 2023.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen

  • 20230116_DCBZL_Notulen.pdf
  • 20221128_BOD_BZL_verslag.pdf
  • 20230123_DCBZL_Notulen.pdf
  • 20230127_DCBZL_Notulen.pdf
  • 20230206_DCBZL_Notulen.pdf