Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_MV_00016 - Mondelinge vraag van raadslid Bart Goris: Fietsverbinding ruige heide

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 06/03/2023 - 20:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Pascale De Langhe, districtsschepen; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

An Van Uffelen, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Raf Crynen, voorzitter districtsraad
2023_MV_00016 - Mondelinge vraag van raadslid Bart Goris: Fietsverbinding ruige heide 2023_MV_00016 - Mondelinge vraag van raadslid Bart Goris: Fietsverbinding ruige heide

Motivering

Indiener(s)

Bart Goris

Gericht aan

Carl Geeraerts

Tijdstip van indienen

zo 05/03/2023 - 15:21

Toelichting

Beste districtsburgemeester,


Tijdens het werkatelier "A12 en omgeving" op 1 februari ll, werden de verschillende verzuchtingen en oplossingen rond de huidige ligging van de A12 besproken. 

Bij één van deze brainstorm-sessies kwam aan bod dat de eigenaars van de straat Ruige Heide achter de A12 recent onteigend werden. Kan dit geverifieerd worden en meteen aangegrepen als een opportuniteit om de erg onveilige fietsverbinding tussen haven en dorpen aan te pakken? 
De onveilige situatie van (snelle) elektrische fietsen die door de Antwerpse baan vliegen werd al meerdere keren aangekaart. In het verleden werd gesteld dat een deel van deze weg private eigendom was waardoor hier geen deftig fietspad kon worden aangelegd. Dit argument lijkt nu niet meer van tel en geeft de mogelijkheid hier op korte termijn in te grijpen? 


Alvast bedankt!

Mvg
Bart Goris
PRO2040

Bespreking

Antwoord

Antwoord Carl Geeraerts, districtsburgemeester:

We zijn niet op de hoogte van recente onteigeningen in functie van een fietspad langsheen de A12.

Er is een project lopende (een ontwerp is in opmaak) om de bestaande grindstrook langs de A12 tussen de Antwerpsebaan en het bestaande betonnen fietspad Kalmthoutsebaan/Ruige Heide om te vormen tot een kwalitatieve fietsverbinding die fietsers uit het noorden en het oosten gemakkelijk met elkaar verbindt zonder door de woonkern te moeten rijden.

Bijkomende vraag van raadslid Bart Goris:

Er wordt kort verwezen naar dit fietspad in het verslag van het Beleidsoverleg Openbaar Domein, maar er staat geen timing bij.

Antwoord Rudi Sempels, districtsschepen:

Het project is gestart i.s.m. de provincie. Districtsschepen Suykerbuyk (vandaag verontschuldigd wegens ziekte) volgt dit dossier op. Het project zit in de startblokken, het betreft een omvangrijk project waarvan ik nu niet weet of het nog deze legislatuur gerealiseerd zal kunnen worden.

‚Äč di 07/03/2023 - 10:32