Terug
Gepubliceerd op 07/02/2023

2023_DCBZL_00017 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Principebeslissing tulpenpluk 2023 - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 06/02/2023 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00017 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Principebeslissing tulpenpluk 2023 - Goedkeuring 2023_DCBZL_00017 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Principebeslissing tulpenpluk 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In 2012 en 2013 organiseerde de stad Antwerpen en het district de tulpenpluk in Berendrecht.  Dit omdat het 450 jaar geleden was dat de eerste tulpenbollen in West-Europa arriveerden via de haven van Antwerpen.  In de verspreiding van de tulp speelde de stad Antwerpen en meer bepaald het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo een voortrekkersrol.  Tot medio vorige eeuw was de tulpenkweek in de voormalige polderdorpen een bedrijfstak en tegelijkertijd een kermisgebeuren naar aanleiding van de oogst. Dit evenement werd ook herhaald in 2015,  2017 en 2019. 2021 werd een aangepaste editie georganiseerd omwille van de coronacrisis. 

Argumentatie

Naar aanleiding van het succes van de vorige edities wenst het district de tulpenpluk ook in 2023 te organiseren.  Het evenement bracht heel wat mensen samen (geschat op 15.000 à 17.000 belangstellenden) zodat het samenhorigheidsgevoel wordt versterkt.

Het evenement zal plaatsvinden op zondag 2 april 2023 of op zondag 16 april 2023. De datum van het evenement wordt beslist naar gelang de groei van de tulpen. 

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist principieel dat de tulpenpluk zal plaatsvinden op zondag 2 april of op zondag 16 april 2023.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft de opdracht aan: 

dienst
districtssecretaris
districtssecretaris
voorstel van concept en raming van de kosten uitwerken en ter goedkeuring voorleggen