Terug
Gepubliceerd op 07/02/2023

2023_DCBZL_00018 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Masterplan Lillo - Collegiale brief - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 06/02/2023 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00018 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Masterplan Lillo - Collegiale brief - Goedkeuring 2023_DCBZL_00018 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Masterplan Lillo - Collegiale brief - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 9 september 2022 (jaarnummer 7441) keurde het college van burgemeester en schepenen de gunning goed voor het uitvoeren van wegeniswerken in Lillo. Het betreft de eerste fase van het Masterplan Lillo.

Begin 2023 starten de eerste (voorbereidende) werken in uitvoering van deze fase 1 van het Masterplan.

Argumentatie

Tijdens de bewonersmomenten en infovergaderingen over de geplande werken in uitvoering van het Masterplan Lillo hebben de bewoners van Lillo herhaaldelijk hun bezorgdheid geuit over de impact die de werken kunnen op deze unieke omgeving. Ze vrezen met name schade aan hun woningen door graafwerkzaamheden, heiwerken,…

De aanbestedende overheden, met name Aquafin en stad Antwerpen, bleven naar het gevoel van de bewoners doof voor hun bezorgdheden.

Het districtsbestuur begrijpt de bezorgdheid van de bewoners en vraagt aan het stadsbestuur de gepaste maatregelen te nemen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0105 - Constructief samenwerken

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de collegiale brief aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.