Terug
Gepubliceerd op 07/02/2023

Besluitenlijst  districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo

ma 06/02/2023 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo

 • 1.

  2023_DCBZL_00015 - Districtscollege - Notulen 27 januari 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_DCBZL_00016 - Presentiegelden districtsraadsleden - Uitbetaling 4de kwartaal 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_DCBZL_00017 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Principebeslissing tulpenpluk 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_DCBZL_00018 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Masterplan Lillo - Collegiale brief - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_DCBZL_00019 - Varendonckstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12806A. Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_DCBZL_00020 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 7.

  2023_DCBZL_00021 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 8.

  2023_DCBZL_00022 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 9.

  2023_DCBZL_00023 - Districtscollege - Mededelingen. - Kennisneming

  Kennis genomen