Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_DCBZL_00037 - Ondersteuning - Reglement Projectondersteuning - Fanfare Willen is kunnen - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 06/03/2023 - 14:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris; Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00037 - Ondersteuning - Reglement Projectondersteuning - Fanfare Willen is kunnen - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCBZL_00037 - Ondersteuning - Reglement Projectondersteuning - Fanfare Willen is kunnen - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad van Berendrecht-Zandvliet-Lillo keurde in de zitting van 24 oktober 2022 (jaarnummer 45) het reglement 'Project ondersteuning' goed.
Koninklijke Fanfare Willen Is Kunnen FV heeft op 4 februari 2023 een aanvraag ingediend voor een projectondersteuning voor de organisatie van Kunstconcert 2023. Dit begint op 17 maart 2023 en eindigt op 18 maart 2023.
De volgende inkomsten en uitgaven worden voorzien voor het evenement:

Inkomsten: Bedrag: 
Inschrijvingen 1.400,00 EUR
uitgaven:
Drukwerk550,00 EUR
Zaalverhuur800,00 EUR
Unisono300,00 EUR
Vergoedingen, postzegels, ... 750,00 EUR


Er wordt voor in totaal 2.400,00 EUR aan uitgaven gebudgetteerd. 

Argumentatie

Het voorstel van Koninklijke Fanfare Willen Is Kunnen FV werd ingediend conform het reglement. Het vrijetijdsteam adviseert  een maximaal ondersteuningsbedrag van 1.000,00 EUR.

Juridische grond

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van toelagen; 

  • Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).


Regelgeving: bevoegdheid

Met de beslissing van het college van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscollege vastgelegd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de ondersteuning van lokale evenementen door derden.

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van de projectondersteuning aan Koninklijke Fanfare Willen Is Kunnen FV  voor Kunstconcert 2023 voor een bedrag van 1.000,00 EUR goed. 

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiƫle aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Koninlijke Fanfare Willen is Kunnen Berendrecht FV
Prelatenstraat 21
2040 Antwerpen
OND: NXX0020390685
IBAN: BE19 1030 2685 3712

1000,00 EURbudgetplaats: 5024500000
budgetpositie:6496500
functiegebied:2BZL010601A00000
subsidie:SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2BL090710
budgetperiode: 2300
4505147670