Terug
Gepubliceerd op 14/03/2023

Besluitenlijst  districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo

ma 13/03/2023 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo

 • 1.

  2023_DCBZL_00048 - Districtscollege - Notulen 6 maart 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_DCBZL_00049 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 27 maart 2023 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 3.

  2023_DCBZL_00050 - Ondersteuning - Cultuur en feestelijkheden - De Ware Gans Lillo vzw - Vastlegging nominatief krediet 2023. Afsprakennota Keizerschap 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_DCBZL_00051 - District Berendrecht Zandvliet Lillo - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locatie. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_DCBZL_00052 - Kermis - Nieuw kermisplan Lillo. Keizerrijden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_DCBZL_00053 - De Nieuwe Rand - Geluidsschermen A12 - Antwoord college van burgemeester en schepenen - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 7.

  2023_DCBZL_00054 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Verslag beleidsoverleg openbaar domein - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 8.

  2023_DCBZL_00055 - Districtscollege - Mededelingen. Verslag informeel districtscollege 6 maart 2023. - Kennisneming

  Kennis genomen