Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_DCBZL_00063 - Vestingstraat. SWOU11510 - Vellen van één boom - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 27/03/2023 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00063 - Vestingstraat. SWOU11510 - Vellen van één boom - Goedkeuring 2023_DCBZL_00063 - Vestingstraat. SWOU11510 - Vellen van één boom - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In de Vestingstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo moet één boom vervangen worden.

Argumentatie

Het betreft één Aesculus hippocastanum (Wilde kastanje - stamomtrek 70 cm). Deze boom drukt met zichtbare hoofdwortels de aanliggende bestrating omhoog. Het kappen van de wortels zal instabiliteit veroorzaken. Hij moet om veiligheidsredenen geveld worden.

De te vellen boom wordt in het eerstvolgende plantseizoen vervangen door één Aesculus hippocastanum (Wilde kastanje - stamomtrek 18/20 cm). Deze wordt bij voorkeur op dezelfde plaats aangeplant.

Juridische grond

Artikel 6.1, 7° van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is bepaalt dat er geen stedenbouwkundige vergunning vereist is voor het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, op openbaar domein, mits in de onmiddellijke omgeving in het eerstvolgende plantseizoen een heraanplanting gebeurt.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
Bij besluit van de gemeenteraad van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.
De Vestingstraat is een lokale straat.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0101 - Bereikbaar, veilig en leefbaar
2BZL010101 - Openbaar domein (lokaal)

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt goed dat één Aesculus hippocastanum (Wilde kastanje - stamomtrek 70 cm) wordt geveld in de Vestingstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.
De te vellen boom wordt in het eerstvolgende plantseizoen vervangen door één Aesculus hippocastanum (Wilde kastanje - stamomtrek 18/20 cm). Deze wordt bij voorkeur op dezelfde plaats aangeplant.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

diensttaak
SW/PR/UIT
district Berendrecht-Zandvliet-Lillo inlichten over het tijdstip van het vellen van de boom

Bijlagen

  • Inplantingsplan.pdf
  • Foto.pdf