Terug
Gepubliceerd op 30/03/2023

2023_DRBZL_00012 - Districtsraad - Notulen districtscollege - Kennisneming

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 27/03/2023 - 20:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; An Van Uffelen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Pascale De Langhe, districtsschepen; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Raf Crynen, voorzitter districtsraad
2023_DRBZL_00012 - Districtsraad - Notulen districtscollege - Kennisneming 2023_DRBZL_00012 - Districtsraad - Notulen districtscollege - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

In zitting van 20 februari 2023 (jaarnummer 030) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 13 februari 2023 goed.  

In zitting van 27 februari 2023 (jaarnummer 036) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 20 februari 2023 goed.  

In zitting van 6 maart 2023 (jaarnummer 040) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 27 februari 2023 goed.

In zitting van 13 maart 2023 (jaarnummer 048) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 6 maart 2023 goed.

Argumentatie

De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De goedgekeurde notulen worden ter kennisneming voorgelegd aan de districtsraad.

Juridische grond

Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege.  

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege ondertekend. De goedgekeurde notulen worden onverwijld bezorgd aan de districtsraad.

Besluit

De districtsraad berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de notulen van de districtscolleges van 13 februari, 20 februari, 27 februari en 6 maart 2023.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen

  • 20230213_DCBZL_Notulen.pdf
  • 20230220_DCBZL_Notulen.pdf
  • 20230130_BOD_BZL_verslag.pdf
  • 20230227_DCBZL_Notulen.pdf
  • 20230306-DCBZL_Notulen.pdf