Terug
Gepubliceerd op 30/03/2023

Besluitenlijst  districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo

ma 27/03/2023 - 20:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo

 • 1.

  2023_DRBZL_00010 - Districtsraad - Notulen districtsraad 6 maart 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_DRBZL_00011 - De Nieuwe Rand - Geluidsschermen A12 - Antwoord college van burgemeester en schepenen - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 3.

  2023_DRBZL_00012 - Districtsraad - Notulen districtscollege - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 4.

  2023_MV_00025 - Mondelinge vraag van raadslid Annick Kersten: Gillis Damaesstraat

  Behandeld
 • 5.

  2023_MV_00026 - Mondelinge vraag van raadslid Karel Hendrickx: Kwesties van mobiliteit.

  Behandeld