Terug
Gepubliceerd op 12/07/2023

Besluitenlijst  zonecollege

di 13/06/2023 - 09:00 Post Noord

 • 1.

  2023_ZC_00208 - Zonecollege - Verslag 6 juni 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_ZC_00209 - Zoneraad - Bijeenroeping Zoneraad en dagorde zitting 26 juni 2023 - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_ZC_00210 - Overeenkomst 2023 - Samenwerking met Universiteit Antwerpen. Onderzoek. Leerstoel Crisis Governance - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_ZC_00211 - Dienstopdracht 2023 - Teambuilding VTO - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_ZC_00212 - Opleiding 2023 - Lijst 17 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_ZC_00213 - Bestelbonnen 2023 - Goedkeuringen op lijst 10 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_ZC_00214 - Begrotingswijziging 2023 - Goedkeuring gewone en buitengewone begrotingswijziging 1 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_ZC_00215 - Rekening 2022 - Begrotingsrekening 2022. Verificatie door het zonecollege - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2023_ZC_00216 - Bijzondere rekenplichtige - Afwezigheid. Aanduiding vervanger - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2023_ZC_00217 - Betaalbaarstelling facturen 2023/279 - Facturen Brandweer Zone Antwerpen en prezone Antwerpen-Zwijndrecht betaalbaarstelling lijst 420 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2023_ZC_00218 - Bestek 2023 - 2023-BZA-0006. Leveren van voertuig commandopost brandweer en bijhorende onderhoudsovereenkomst - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2023_ZC_00219 - Bestek 2023 - 2023-BZA-0009. Raamovereenkomst voor externe fysieke oefeningen IGS en IBB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2023_ZC_00220 - Interzonaal bestek 2023 - 2023-BZA-0013. Raamovereenkomst voor aankoop bovenzonale dispatch software met ondersteuning en onderhoudscontract voor meerdere hulpverleningszones in de provincie Antwerpen. Coƶrdinatie Brandweer Zone Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2023_ZC_00221 - Operationeel personeel - Wedertewerkstelling van brandweerman om andere redenen. Beƫindiging - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 15.

  2023_ZC_00222 - Operationeel personeel - Definitieve wedertewerkstelling van sergeant om medische redenen - Bekrachtiging

  Goedgekeurd