Terug
Gepubliceerd op 12/07/2023

Besluitenlijst  zonecollege

di 20/06/2023 - 09:00 Post Noord

 • 1.

  2023_ZC_00223 - Zonecollege - Verslag 13 juni 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_ZC_00224 - Bestelbonnen 2023 - Goedkeuringen op lijst 11 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_ZC_00225 - Betaalbaarstelling facturen 2023/280 - Facturen Brandweer Zone Antwerpen en prezone Antwerpen-Zwijndrecht betaalbaarstelling lijst 421 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_ZC_00226 - Bestek 2023 - 2023-BZA-0012. Raamovereenkomst voor virtual reality software voor opleidingen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_ZC_00227 - Omkaderend Personeel - Beƫindiging arbeidsovereenkomst in onderling overleg - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_ZC_00228 - Operationeel personeel - Wedertewerkstelling van brandweerman om medische redenen - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_ZC_00229 - Operationeel personeel - Wedertewerkstelling van majoor om medische redenen. Beƫindiging - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_ZC_00230 - Operationeel personeel - Wedertewerkstelling van majoor om andere redenen - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 9.

  2023_ZC_00231 - Operationeel personeel - Cumulatie van beroepsactiviteiten - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2023_ZC_00232 - Loopbaan operationeel personeel - Sergeant. Bevestiging bevordering - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 11.

  2023_ZC_00233 - Loopbaan operationeel personeel - Aanvraag om in dienst te blijven na het bereiken van de pensioenleeftijd. Verlenging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2023_ZC_00234 - Operationeel personeel - Vrijwillig ontslag ten gevolge van een statutaire benoeming bij een andere overheidsdienst - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 13.

  2023_ZC_00235 - Omkaderend personeel - Functionering. Uitbetaling functioneringstoelage 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2023_ZC_00236 - Omkaderend personeel - Beroep tegen een negatief evaluatieresultaat - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2023_ZC_00237 - Selectieprocedure omkaderend personeel 2023 - Tijdelijke omzetting deeltijdse arbeidsovereenkomst naar voltijdse arbeidsovereenkomst - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2023_ZC_00238 - Selectieprocedure omkaderend personeel 2023 - Jobstudent communicatie. Aanstelling - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 17.

  2023_ZC_00239 - Dienstopdracht 2023 - Teambuilding afdeling Ingebrand - Goedkeuring

  Goedgekeurd