Terug
Gepubliceerd op 12/07/2023

Besluitenlijst  zoneraad

ma 26/06/2023 - 16:30 Salon op 't schoon verdiep, Stadhuis van Antwerpen , Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

 • 1.

  2023_ZR_00024 - Operationeel personeel - Tuchtprocedure. Korporaal. Hoorzitting en Uitspraak van de tuchtoverheid - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_ZR_00025 - Zoneraad - Notulen 22 mei 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_ZR_00019 - Overeenkomst 2023 - Samenwerking met Universiteit Antwerpen. Onderzoek. Leerstoel Crisis Governance - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_ZR_00023 - Rekening 2022 - Begrotingsrekening 2022 - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_ZR_00022 - Begrotingswijziging 2023 - Goedkeuring gewone en buitengewone begrotingswijziging 1 - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_ZR_00020 - Bestek 2023 - 2023-BZA-0006. Leveren van voertuig commandopost brandweer en bijhorende onderhoudsovereenkomst - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_ZR_00021 - Interzonaal bestek 2023 - 2023-BZA-0013. Raamovereenkomst voor aankoop bovenzonale dispatch software met ondersteuning en onderhoudscontract voor meerdere hulpverleningszones in de provincie Antwerpen. Coördinatie Brandweer Zone Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd